--=REKLAMA=--

Dokumentalista

Z Joomla!WikiPL

Jako dokumentalista masz zadanie nie do pozazdroszczenia - tworzenie materiałów dla szerokiego kręgu czytelników od kompletnych nowicjuszy po profesjonalistów zaawansowanych w programowaniu. Co jakiś czas będziesz też zapewne aktualizować te materiały. Będziesz potrzebować wiedzy o korzystaniu z różnych narzędzi (takich, jak wiki), potrzebujesz znać podręcznik (wskazówki) dla dokumentalistów i inne dokumenty o dokumentacji (meta dokumenty).

Ogólne

Bądź świadom, że oficjalnym językiem projektu jest język angielski - brytyjski/australijski. Pisownia amerykańska ma tendencję wkradać się do dokumentacji - czuj się w pełni uprawniony do nanoszenia lub proponowania poprawek tam, gdzie uznajesz za potrzebne.

Poniższe materiały są ważne w pracy nad dokumentacją we wszystkich obszarach projektu Joomla!.

Dokumentacja wiki

Uwaga: Ten fragment dopiero powstaje!


Ekrany pomocy

Zespół ds. Dokumentacji jest odpowiedzialny za opracowanie i utrzymanie oficjalnych ekranów pomocy. Dla poprzednich wersji do Joomla 1.5 włącznie muszą się znajdować na Joomla. Od Joomla 1.6 gospodarzem ekranów pomocy będzie to wiki

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],