--=REKLAMA=--

Dodawanie pozycji menu

Z Joomla!WikiPL

Menu i pozycje menu służą w Joomla! do budowy struktury witryny. Każde menu może zawierać wiele pozycji menu. Każda pozycja menu wyznacza:

 • zakres treści, które będą udostępnione w głównym obszarze strony (np. artykuł, kategoria artykułów, sekcja artykułów),
 • sposób prezentacji - np. standardowy układ artykułu, lista artykułów w kategorii, przegląd artykułów w sekcji.

Listę typów pozycji menu dostępnych w Joomla! znajdziesz w dokumentacji. W Joomla! 1.5 po zainstalowaniu dodatkowych komponentów na liście pozycji menu pojawiają się dodatkowe typy pozycji menu.

Aby dodać nową pozycję menu:

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję
 3. Jeśli potrzebujesz, utwórz nowe menu na stronie Projektant menu
 4. Otwórz stronę projektanta pozycji menu w jeden z poniższych sposobów:
  • Z rozwijanego menu zaplecza wybierz menu, w którym chcesz dodać nową pozycje (Menu → [nazwa menu]).
  • Na stronie Projektant menu naciśnij odpowiednią ikonę w kolumnie Pozycje menu [Edit Menu Item(s)] (gdy umieścisz nad ikoną wskaźnik myszki, zobaczysz etykietę Zarządzaj pozycjami menu.
 5. Na stronie projektanta pozycji menu naciśnij w przyborniku w prawym górnym rogu ikonę Utwórz [New, aby otworzyć stronę Pozycje menu: [Utwórz].
 6. Wybierz odpowiedni typ pozycji menu. Na przykład, aby umieścić łącze do pojedynczego artykułu, wybierz Łącze wewnętrzne → Artykuły → Artykuł → Artykuł. Przejdziesz na stronę, na której skonfigurujesz pozycję menu. Po lewej stronie znajdują się właściwości podstawowe, po prawej - parametry prezentacji.
 7. Skonfiguruj nową pozycję menu:
  • Uzupełnij brakujące właściwości, np. nazwę. Ustawienia domyślne możesz pozostawić bez zmian.
  • Jeśli potrzeba, w parametrach podstawowych określ dokładniej zakres treści - np. wskaż artykuł, kategorię, sekcję.
  • Przejrzyj parametry [podstawowe, komponentu i systemowe. Każdy możesz ustawić według swoich zamysłów. Szczegółowe objaśnienia parametrów znajdziesz w dokumentacji.
 8. Naciśnij przycisk Zapisz [Save] lub Zastosuj [Aple] w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu:
  • Przycisk Zapisz zachowuje ustawienia w bazie danych, zamyka stronę i przenosi do Projektanta pozycji menu (stronę z listą istniejących pozycji),
  • Przycisk Zastosuj zachowuje ustawienia, ale nie zamyka strony konfiguracyjnej - możesz modyfikować ustawienia czy nawet zmienić typ pozycji menu.
 9. Po zapisaniu nowej pozycji menu Joomla! powinien wyświetlić stosowny komunikat o powodzeniu.
  • Jeśli nie ustalisz nazwy lub innej niezbędnej własności, Joomla! wyświetli komunikat błędu, wskazujący, które elementy trzeba uzupełnić.


Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],