--=REKLAMA=--

Dodawanie JavaScript

Z Joomla!WikiPL

Dodawanie kodu JavaScript

Aby do dokumentu dodać kod JavaScript, trzeba najpierw pozyskać obiekt dokumentu. Aby tego dokonać, należy użyć poniższego kodu:

$dokument =& JFactory::getDocument();

a następnie wykonać metodę JDocument::addScript().

Na przykład:

Aby korzystać z biblioteki javascript /media/system/js/przyklad.js w swoim szablonie lub innym miejscu, należy napisać:

<?php
$dokument = &JFactory::getDocument();
$dokument->addScript( 'media/system/js/przyklad.js' );
?>

Jeśli skrypt dodajemy w pliku index.php szablonu, tzn np. /templates/nasz_szablon/index.php, możemy napisać po prostu:

<?php
$this->addScript( 'media/system/js/przyklad.js' );
?>

Objaśnienie

Dzięki zastosowaniu powyższego kodu, w wynikowej stronie HTML między znacznikami <head> ... </head> zostanie umieszczony znacznik <script> wskazujący dokument z kodem JavaScript:

<script type="text/javascript" src="/media/system/js/sample.js"></script>

Dodanie bezpośrednie kodu JavaScript

Możemy również umieścić kod Javascript bezpośrednio w znaczniku <script> wewnątrz znacznika <head> HTML. Zrobimy to za pomocą metody JDocument::addScriptDeclaration()

// definicja kodu JavaScript
$skrypt = "alert('Jakiś komunikat')";
// dodanie kodu do dokumentu
$dokument -> addScriptDeclaration($skrypt);

Informacja dodatkowa

Metody JDocument::addScript() oraz JDocument::addScriptDeclaration() mogą przyjąć również drugi opcjonalny parametr. Parametr ten określi nam typ MIME skryptu, który chcemy dodać do dokumentu. Standardowym typem jest text/javascript. Możemy także zadeklarować, czyli dodać do naszego dokumentu pliki w innych językach skryptowych, np. tcl (text/tcl) oraz VBScript (text/vbscript).

Przykład:
$dokument->addScript('http://przyklad.com/scrypt.vb','text/vbscript');

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],