--=REKLAMA=--

Dodanie nowego konta użytkownika

Z Joomla!WikiPL

Dodanie nowego użytkownika

Użytkownik to osoba (albo grupa osób), która poświadczyła swoją tożsamość, dostarczając danych wymaganych podczas rejestracji. Konta użytkowników tworzymy zwykle po to, by przyznać dostęp do zastrzeżonych obszarów witryny, z treścią specjalną czy ekskluzywną albo umożliwić gościom umieszczanie w witrynie własnych treści.

Sposoby tworzenia kont użytkowników

Są dwa sposoby tworzenia kont:

 • automatycznie - konta użytkowników tworzone są w wyniku rejestracji w witrynie - użytkownicy tworzą konta na swój użytek,
 • ręcznie - dodawanie kont przez administratora za pomocą narzędzi zaplecza administracyjnego.

Administratorzy wyjątkowo zajmują się dodawaniem nowych kont użytkowników - drugi sposób wykorzystywany jest zwykle w celu dodania użytkownika do grupy ze specjalnymi uprawnieniami, zwłaszcza w serwisach o swobodnym dostępnie do wszystkich opublikowanych zasobów. Najczęściej to sami użytkownicy tworzą swoje konta rejestrując się w witrynie.

Podczas instalacji Joomla! zakładane jest jedno domyślne i najważniejsze konto – głównego administratora [Super Aministrator]. Zanim jeszcze realizowany przez nas projekt ujrzy światło dzienne, potrzebujemy kont administratorów i operatorów – zespołu tworzącego projekt.

Główny administrator jako jedyny może w świeżej instalacji Joomla! zalogować się na zaplecze, skonfigurować reguły rejestracji użytkowników i założyć konta innym administratorom i operatorom albo - jeśli zarejestrują się sami - zmienić ich uprawnienia. sobie sami użytkownicy, rejestrując się w witrynie.

Żeby utworzyć nowego użytkownika będziesz musiał przejść przez poszły za krokami:

Krok 1. Zaloguj się na zaplecze Joomla!. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz: Logowanie administratorów na zaplecze.

Krok 2. Przejdź na stronę Użytkownicy

Po zalogowaniu się wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Witryna → Użytkownicy albo naciśnij ikonę skrótu Użytkownicy. Na stronie zwanej tez menedżerem użytkowników znajduje się tabela z listą, w której aktualnie jest tylko jedna pozycja - konto głównego administratora.

Krok 3. Dodaj nowego użytkownika

Naciśnij w przyborniku - w prawym górnym rogu strony przycisk Utwórz, aby dodać nowe konto użytkownika
Plik:15 sel icon create.png

Przejdziesz na stronę edytora konta, na której rejestrujesz dane użytkownika oraz ustawiasz kilka parametrów konfigurujących konto. W polach po lewej stronie, w części Szczegóły:

 • Nazwa własna [Name]: wpisz imię i nazwisko nowego użytkownika, np. administratora.
 • Użytkownik [Username]: wpisz umowną nazwę konta, jakiej użytkownik będzie używać do logowania, inaczej login
 • E-mail [Email]: wpisz adres skrzynki pocztowej rejestrowanego użytkownika,
 • Nowe hasło [New Password]: wpisz kod złożony z mieszaniny co najmniej 6 wielkich i małych liter oraz cyfr, a najlepiej od 8 znaków wzwyż, bez odstępów; podczas wpisywania ze względu na bezpieczeństwo widoczne będą gwiazdki markujące wpisywane znaki
 • Powtórz hasło [Verify Password]: wpisz ponownie ten sam kod,
 • Grupa [Group]: zaznacz wskaźnikiem myszki na liście możliwości grupę, do której chcesz przypisać nowego użytkownika, zwykle będziesz zaznaczać:
  • Operator [Manager], aby umożliwić logowanie się na zaplecze, dodawanie treści i obsługę komponentów
  • Administrator [Administrator], aby umożliwić logowanie się na zaplecze i wykonywanie niemal wszystkich zadań administracyjnych
   przypisanie użytkownikowi uprawnień jest jedną z najważniejszych decyzji, decydujących o bezpieczeństwie witryny. Nie ma żadnej złotej reguły, która wyznaczałaby zasady postępowania w tej mierze, poza jedną ogólną: nadawać minimum niezbędnych uprawnień. Na pewno nie nadasz uprawnień administratora czy głównego administratora przypadkowej osobie. Ale nawet uprawnienia operatora są wystarczająco duże, by wyrządzić spore szkody w witrynie. Podejmuj decyzje rozważnie. Dysponujesz trzema grupami uprawnień specjalnych, realizowanych za pomocą interfejsu redakcyjnego na stronach witryny: autora, redaktora i wydawcy. W 99% przypadków użytkownicy będą przypisani do grupy zarejestrowanych. Wśród pozostałych 2-3 osoby upoważnisz zapewne do wstępu na zaplecze, a pozostałym współpracownikom w zupełności wystarcza prawa specjalne.
 • Powiadamianie [Receive e-mail Submission]: zaznacz opcję Tak, aby do użytkownika docierała korespondencja wysyłana z witryny przez głównego administratora.
 • Data rejestracji [Register Date]: data utworzenia konta dodawana jest automatycznie przez Joomla!.
 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania dodawana jest automatycznie przez Joomla!.

Po ustaleniu tych szczegółów możesz nacisnąć w przyborniku przycisk Zapisz [Save], aby utworzyć nowe konto. Nie jest bowiem konieczne ustawianie parametrów konfigurujących konto - użytkownicy mogą je konfigurować samodzielnie. Ale jako przyjazny i użyteczny administrator zapewne wyręczysz ich w tej czynności:

Krok 4. Skonfiguruj konto W sekcji po prawej stronie ustal następujące własności konta:

 • Język zaplecza [Back-end Language]: jeśli tworzysz konto administracyjne, z rozwijanej listy dostępnych języków wybierz język, w jakim będzie domyślnie wyświetlany interfejs zaplecza; jeśli nie ustalisz języka domyślnego rejestrowanemu użytkownikowi, zaplecze będzie wyświetlane w języku domyślnym określonym w konfiguracji globalnej. Na liście znajdują się wszystkie zainstalowane języki.
 • Język witryny [Front-end Language]: z rozwijanej listy dostępnych języków wybierz język, w jakim będzie domyślnie wyświetlany interfejs witryny

lista wyboru języka, w którym będzie wyświetlany interfejs użytkownika; jeśli nie ustalisz języka domyślnego rejestrowanemu użytkownikowi, witryna będzie wyświetlana w języku domyślnym określonym w konfiguracji globalnej. Na liście znajdują się wszystkie zainstalowane języki.

 • Edytor [User Editor]: ustal domyślny edytor, z którego rejestrowany użytkownik będzie korzystać na stronach zaplecza i witryny. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane edytory. Standardowo zaznaczony jest edytor ustalony w konfiguracji globalnej jako domyślny. Uwaga: Nie ustalaj jako domyślnego edytora XStandard Lite - z tego edytora korzystać można jedynie w systemie Windows pod warunkiem, że zostanie zainstalowany przez użytkownika.
 • Serwer pomocy [Help Site]: jeśli tworzysz konto administracyjne, wybierz z rozwijanej listy jeden z serwerów pomocy. Domyślnie zaznaczony jest serwer pomocy oznaczony w konfiguracji globalnej jako domyślny. Aktualnie ustawienie to jest istotne jedynie dla użytkowników z prawami logowania się na zapleczu.
 • Strefa czasowa [Time Zone]: na liście rozwijanej zaznacz strefę czasową właściwą dla regionu pobytu użytkownika. Standardowo zaznaczona jest strefa czasowa ustawiona w konfiguracji globalnej jako domyślna.
 • Informacje o kontakcie [Contact information]: jeśli konto użytkownika zostanie połączone z kontaktem w komponencie Kontakty, będą tutaj wyświetlane informacje kontaktowe.

Po zakończeniu czynności konfiguracyjnych naciśnij w przyborniku w prawym górnym rogu przycisk Zapisz, aby utworzyć nowe konto. Jeśli naciśniesz przycisk Zamknij [Close], konto nie zostanie utworzone, chyba że wcześniej w trakcie pracy naciśniesz przycisk Zastosuj.


Wyłączenie/Blokowanie konta

Aby zarejestrowanemu użytkownikowi uniemożliwić zalogowanie się w witrynie czy na zapleczu, można zablokować jego konto. Zapoznaj się z artykułem Blokowanie kłopotliwych użytkowników

Usunięcie konta użytkownika

Niekiedy konieczne jest usunięcie konta użytkownika:

 • na żądanie użytkownika przesłane do wydawcy,
 • ze względu na brak jakiejkolwiek aktywności.

Przed usunięciem konta należy rozważyć, czy nie istnieją jakieś istotne względy prawne, które nakazywałyby zachowanie danych użytkownika do czasu, gdy sprawa zostanie wyjaśniona. Aby usunąć niepotrzebne, nieaktywne lub nigdy nie uaktywnione konto użytkownika:

 1. Zaloguj się na zaplecze
 2. Naciśnij ikonę skrótu Użytkownicy [User Manager] albo wybierz z menu rozwijanego pozycję Użytkownicy [User Manager].
 3. Zlokalizuj konto użytkownika, którego chcesz usunąć, np. wpisz w polu Filtruj jego nazwę.
 4. Zaznacz pole wyboru przy nazwie użytkownika, którego chcesz usunąć.
 5. Naciśnij przycisk Usuń [Delete] w przyborniku w prawym górnym rogu.


Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],