--=REKLAMA=--

Dobre nawyki - kopie bezpieczeństwa

Z Joomla!WikiPL

Są trzy tradycyjne metody kopiowania: - pełne, kumulatywne i różnicowe.

Pełna kopia

Całkowite kopiowanie wszystkich plików w określonym punkcie czasu.
Obie następne metody uważane są za stopniowe (częściowe), obie mogą być używane niezależnie od siebie albo razem w połączeniu ze sobą, ale zawsze w odniesieniu wstecz do PEŁNEJ kopii.

Kopiowanie kumulatywne

Polega na kopiowaniu różnic powstałych od wykonania ostatniej pełnej kopii, a więc każde kolejne kopiowanie dotyczy coraz większej ilości plików, ponieważ kumulują się one od daty ostatniego pełnego kopiowania.

Kopiowanie stopniowe

Polega na kopiowaniu zmian od ostatniej kopii dowolnego typu; pełnego, kumulatywnego lub stopniowego.
Jeżeli twoja strona nie jest zbyt duża, wtedy metoda pełnego kopiowania jest dobrym rozwiązaniem, przynajmniej raz na tydzień. Jeżeli natomiast zawartość jest zmieniana regularnie lub nie może być łatwo odtworzona, lub odtworzenie jest kosztowne, bardziej efektywne będzie kopiowanie raz na dobę lub jeszcze częściej.
Jeżeli brakuje czasu, parametry serwera są ograniczone, albo tempo wymiany danych jest zbyt wysokie by kopiować raz na dobę, wtedy należy wprowadzić kopiowanie stopniowe.
Jeżeli wybierzesz kopiowanie kumulatywne przy pełnej kopii raz na tydzień, codobowe kopiowanie przebiegnie szybciej niż pełne, Jednakże z upływem dni tygodnia zwiększać się będzie czas i ilość kopiowanego materiału, ponieważ kopie te odnoszą się do ostatniej pełnej kopii. Zaletą tej metody kopiowania w połączeniu z kopiowaniem pełnym, jest szybkość odtworzenia. Aby odtworzyć stronę, potrzebujesz nadpisać ostatnią pełną kopię tylko z ostatnimi zmianami kumulatywnymi.
Jeżeli brakuje czasu, parametry serwera są ograniczone, albo tempo wymiany danych nie pozwalają na kopiowanie kumulatywne, przejdź do kopiowania różnicowego, Ta metoda w połączeniu z kopiowaniem pełnym zapewni podobny poziom bezpieczeństwa, ale odtworzenie będzie wolniejsze. Kopie różnicowe zapisują tylko zmiany danych od ostatniej kopii dowolnego typu, a nie od ostatniego pełnego kopiowania, tak jak w przypadku metody kumulatywnej. Dlatego przy odtwarzaniu danych musisz najpierw odtworzyć pełną kopię, a potem po kolei każdą kopię różnicową (najstarsza jako pierwsza), aby zapewnić odtworzenie całej informacji. Metoda ta ma także negatywny wpływ na każdy celowo skasowany plik, potencjalnie powodując przesycenie ("over-filling" ) systemu plików.

Najlepsze praktyki zabezpieczenia danych mówią;

  1. Zawsze powinieneś być w stanie odtworzyć witrynę z katastrofy co najmniej z dwóch ostatnich pełnych kopii. To na wypadek gdyby najmłodsza kopia została zniszczona, utracona, lub uszkodzona.
  2. Prawidłowy reżim kopiowania powinien zapewniać przynajmniej jedną pełną kopię w wybranym cyklu, np. raz na tydzień.
  3. Dobrą praktyką jest zapisywanie kopii z dala od lokalizacji bieżących danych, najlepiej poza zasobami roboczymi.
  4. Dane dynamiczne powinny być kopiowane offline albo hot aby uniknąć kopii niepełnych (dane zmieniają się w czasie kopiowania, potencjalnie prowadząc do braku synchronizacji w czasie zapisu).

Zobacz także

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],