--=REKLAMA=--

Deklarowanie pozycji modułów

Z Joomla!WikiPL

Deklarowanie pozycji modułów

Żeby w edytorze modułów na liście wyboru pozycji pojawiły się pozycje do wyboru, trzeba je zadeklarować w pliku templateDetails.xml szablonu. Element <positions> w tym pliku zawiera elementy <position> - każdy z nich deklaruje jedną pozycję typową modułów.

Na przykład poniższy element <positions> w templateDetails.xml zawiera deklaracje sześciu typowych pozycji:

<positions>
	<position>left</position>
	<position>right</position>
	<position>top</position>
	<position>user1</position>
	<position>user2</position>
	<position>user3</position>
	<position>user4</position>
</positions>

Można dodawać nowe pozycje i nazywać je dowolnie. Zalecane jest wszakże, aby w pliku templateDetails.xml znalazły się wszystkie typowe pozycje, umieszczone w przykładzie powyżej. Ten zestaw powszechnie stosowanych pozycji gwarantuje, że przełączając szablony albo korzystając z wielu szablonów na jednej witrynie, honorowane będą typowe ustawienia.

Więcej informacji na temat rozmieszczenia pozycji modułów w pliku szablonu znajdziesz na stronie Use and Implementation.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],