--=REKLAMA=--

Definicja rozszerzeń Joomla!

Z Joomla!WikiPL

Joomla! jest systemem obsługi witryn internetowych bogatym w możliwości, ale gdy budujesz witrynę, czasem potrzebujesz funkcji, których nie ma w standardowej instalacji. W takich przypadkach możesz posłużyć się rozszerzeniami.

Istnieje pięć podstawowych rodzajów rozszerzeń: komponenty, moduły, dodatki, szablony oraz języki. Każde z tych rozszerzeń spełnia nieco inne zadania.


Rozszerzenia Joomla!

Komponenty

Komponenty są największymi i najbardziej złożonymi spośród wszystkich rozszerzeniami. Zapewniają wyposażanie witryny w treści i usługi. Można je przyrównać do niewielkich aplikacji. Składają się z dwóch części - części administracyjnej i części prezentacyjnej. Zawsze, gdy ładowana jest strona Joomla!, do głównej części strony wczytywany jest komponent. Na przykład com_registration jest komponentem, który obsługuje rejestrację użytkowników. W prezentacyjnej części użytkownicy mogą się zapisać do grona zarejestrowanych użytkowników, a Ty jako administrator możesz w części administracyjnej przeglądać i poprawiać ich dane. Komponenty są główną, najważniejszą częścią strony, ponieważ komponenty są sterowane przez pozycje menu i zawsze pozycja menu uruchamia komponent. Komponenty spełniają przeróżne role. Jedne umożliwiają tworzenie i modyfikowanie materiałów, inne pozwalają organizować strukturę treści, kolejne dostarczają narzędzi nawigacji, jeszcze inne narzędzi zarządzania kontami użytkowników.

 • Przykłady: „com_content”, „com_registration”.
 • Pozycja w menu zaplecza: → „Komponenty”
 • Więcej o komponentach…

Moduły

Moduły są mniejszymi i elastyczniejszymi rozszerzeniami wykorzystywanymi do tworzenia strony. Niekiedy moduły są połączone z komponentami, jak np. Nowości czy Popularne, które współdziałają z komponentem com_content i wyświetlają odnośniki do najnowszych czy najpopularniejszych artykułów. Inne są oknami prezentacyjnymi komponentów, np. moduł Reklama czy moduły obsługujące różne menu. Moduły wyświetlają menu oraz różne treści towarzyszące prezentowane zwykle wokół głównej treści strony, np. moduł Logowanie czy Stopka. Moduły są przypisane do pozycji menu - można zdecydować, na których stronach witryny, z którymi komponentami (pozycjami menu) moduł ma być widoczny. Moduły nie muszą być połączone z komponentami, faktycznie w ogóle z niczym nie muszą być połączone - mogą być statycznym kodem HTML albo zwykłym teksem.

 • Przykłady: „mod_banners”, „mod_mainmenu”
 • Pozycja w menu zaplecza: → „Rozszerzenia” → „Moduły”
 • Więcej o modułach…

Dodatki

Dodatki albo wtyczki są najbardziej wyspecjalizowanymi rozszerzeniami, świadczącymi rozmaite usługi na rzecz komponentów i modułów, obsługujące różne zdarzenia i potrzeby, stąd występują w różnych odmianach, np. wyszukiwarki, edytory.

 • Przykłady: „content.searchbot”, „tinymce”
 • Pozycja w menu zaplecza: → „Rozszerzenia„ → „Dodatki„
 • Więcej o dodatkach…

Szablony

Szablony obsługują sposób prezentacji treści, decydują o rozmieszczeniu na stronach treści głównej i pobocznych oraz o wszystkich aspektach graficznych - kształtach, rozmiarach, kolorystyce elementów witryny. Dzięki szablonom nie trzeba projektować wyglądu każdej strony i każdego elementu, nie trzeba ich każdorazowo formatować. Szablony Joomla! można tworzyć według własnej fantazji i potrzeb. Szablony można łatwo dostosować do własnych potrzeb, a każda poczyniona w szablonie zmiana będzie natychmiast widoczna w wystroju witryny.

 • Przykłady: „Rhuk_milkyway”, „Beez”, „JA Purity”
 • Pozycja w menu zaplecza: → „Rozszerzenia” → „Szablony”
 • Więcej o szablonach…

Języki

Są prawdopodobnie najbardziej podstawowymi i najprostszymi zarazem rozszerzeniami. Pliki języków obsługują tłumaczenie interfejsu Joomla!. Mamy dwa, a właściwie trzy rodzaje pakietów językowych: obsługujące witrynę i zaplecze administracyjne, obsługujące tłumaczenie rozszerzeń oraz trzeci - obsługujące instalatora Joomla!, włączone do pakietu instalacyjnego. Pakiety językowe witryny i zaplecza definiują także - w plikach instalacyjnych .xml sposób kodowania oraz dobór czcionki wykorzystywanej do generowania dokumentów PDF.

 • Przykłady: „pl-PL.joomla1509-admin-site.zip”, „pl-PL_jce15.zip”
 • Pozycja w menu zaplecza: → „Rozszerzenia” → „Języki”
 • Więcej o językach…

Nazwy i oznaczenia

W Centralnym Katalogu Rozszerzeń i w innych składnicach pakietów instalacyjnych spotkać się można z graficznymi symbolami rozszerzeń:

Nazwa Ikona ang. Ikona
Komponenty Ext com pl.png Components Ext com.png
Moduły Ext mod pl.png Modules Ext mod.png
Dodatki Ext plugin pl.png Plugins Ext plugin.png
Szablony Ext template pl.png Templates Ext tem.png
Języki Ext lang pl.png Languages Ext lang.png

Źródło

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Joomla!_Extensions_Defined Joomla! Extensions Defined udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],