--=REKLAMA=--

Czemu Joomla jest napisany w PHP

Z Joomla!WikiPL

W tej sprawie najlepiej zasięgnąć opinii osoby kompetentnej. W Do you PHP?, Rasmus Lerdorf, osoba od której zaczął się PHP, przedstawia jak i dlaczego rozwijano PHP.

Co o PHP można powiedzieć, to to, że nigdy nie był przeznaczony do konkursu piękności. Nie był projektowany, by wprowadzić jakieś rewolucyjne paradygmaty w programowaniu. Został napisany dla jednego problemu, dla Sieci. Ten problem bywa bardzo nieatrakcyjny i czasami potrzeba nieatrakcyjnych narzędzi do rozwiązywanie nietrakcyjnych problemów. Chociaż wspaniałe narzędzie może również rozwiązać taki problem, to jednak nietrakcyjne rozwiązania PHP można zastosować znacznie szybciej i przy mniejszych zasobach. To wyjaśnia jego przydatność.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],