--=REKLAMA=--

Community Builder/Pozycje w menu witryny

Z Joomla!WikiPL

Po pomyślnym zainstalowaniu komponentu i modułów (obowiązkowo modułu CB Logowanie), musimy udostępnić komponent na witrynie, umieszczając odpowiednie odnośniki w menu witryny. Community Builder umożliwia umieszczenie w menu następujących typów pozycji:

Cb menuitem typy.png

  • Profil użytkownika [User Profile (mandatory!)]: główny, obowiązkowy typ pozycji menu komponentu Community Builder. Pozycję tego typu można utworzyć tylko raz, musi być opublikowana i udostępniona powszechnie.
  • Listy użytkowników [Users lists]: łączy do strony generującej listy odnośników do profili użytkowników.
  • Popraw swojej dane [User profile edit]: opcjonalny typ pozycji menu udostępniającej edytor konta użytkownika. Zwykle nie jest potrzebne - CB ma własny system dostępu do opcji komponentu, w tym do edytora konta użytkownika.
  • Przypomnij nazwę/hasło użytkownika [Username/Password reminder]: opcjonalny typ pozycji menu udostępniający formularze kontaktowe z prośbą o przypomnienie nazwy lub hasła użytkownika. Zwykle nie jest potrzebne - takie same opcje umieszczone są w module CB Logowanie. Użytkownikom łatwiej z nich korzystać.
  • Zarejestruj mnie [Registration page]: opcjonalny typ pozycji menu udostępniający formularz rejestracyjny. Zwykle nie jest potrzebne - odnośnik Zarejestruj umieszczony jest w module CB Logowanie. Użytkownikom łatwiej z niego korzystać.
  • Logowanie [Login page]: opcjonalny typ pozycji menu udostępniający formularz logowania. Zwykle nie jest potrzebne - formularz umieszczony jest w module CB Logowanie. Udostępnienie tego typu pozycji menu wymaga do działania modułu CB Logowanie
  • Wylogowanie [Logout action]: opcjonalny typ pozycji menu udostępniający formularz logowania. Zwykle nie jest potrzebne - odnośnik Wyloguj umieszczony jest w module CB Logowanie.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],