--=REKLAMA=--

Community Builder/Pozycja Wylogowanie

Z Joomla!WikiPL

W menu witryny można umieścić opcjonalnie odnośnik do strony Wylogowanie. Sposób dodania tej pozycji jest taki sam, jak w przypadku omówionej wcześniej pozycji Szczegóły konta. Oczywiście, aby odnośnik był widoczny, musi być opublikowany z powszechnymi prawami dostępu.

W przypadku Joomla 1.0 i Mambo, tworząc nową pozycję menu tego typu, podajemy następujący adres strony:

index.php?option=com_comprofiler&task=logout 

W przypadku Joomla 1.5 adres strony dodawany jest automatycznie po zapisaniu nowej pozycji.

  • Tworzymy odnośnik Wylogowanie

Pozycja menu wyloguj.png

Pozycja utwórz menu wylogowanie.png


Dziękujemy za wkład

» Seba.adm,