--=REKLAMA=--

Community Builder/Pozycja Profil CB

Z Joomla!WikiPL

Aby dodać pozycję Profil CB w menu użytkownika witryny, wykonaj następujące kroki:

 1. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Menu → Menu użytkownika.
 2. Naciśnij w przyborniku przycisk Utwórz, aby przejść na stronę wyboru typu pozycji menu.
 3. W grupie Łącza wewnętrzne naciśnij odnośnik Community Builder, aby rozwinąć drzewo oferowanych przez komponent typów pozycji menu:
  Cb menuitem profile.png
 4. Na rozwiniętej liście kliknij pozycję User Profile (mandatory!)
 5. Określ niezbędne właściwości nowej pozycji:
  Cb menuitem profile create.png
  • Wpisz nazwę pozycji, np. Szczegóły konta lub dowolną inną
  • Pole opcji Opublikowane pozostaw zaznaczone
  • Zaznacz Powszechny poziom dostępu
 6. Możesz zmodyfikować systemowe parametry nowej pozycji menu.
 7. Naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz, aby sfinalizować tworzenie nowej pozycji.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Zarówno w Joomla 1.0.x, jak i w Joomla 1.5 (a także w Mambo), poziom dostępu należy ustalić na powszechny, aby uniknąć różnych niepotrzebnych komplikacji. Opcje menu użytkownika udostępniane są tylko użytkownikom zalogowanym.


Nowe pozycje menu tuż po ich utworzeniu są umieszczane standardowo jako ostatnie. Kolejność tę można zmienić bądź na stronie listy pozycji za pomocą narzędzi w kolumnie Przestaw, bądź edytując ponownie własności pozycji.

Cb usermenu list.png

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w menu użytkownika istniała wcześniej standardowa pozycja Twoje konto [User Form Layout], zakończ jej publikację lub usuń zupełnie (zob. ilustrację powyżej).


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],