--=REKLAMA=--

Community Builder/Pozycja Lista użytkowników

Z Joomla!WikiPL

W menu witryny można umieścić opcjonalnie odnośnik do strony Listy użytkowników. Sposób dodania tej pozycji jest taki sam, jak w przypadku omówionej wcześniej pozycji Szczegóły konta. Oczywiście, aby odnośnik był widoczny, musi być opublikowany z powszechnymi prawami dostępu.

W przypadku Joomla! 1.0 i Mambo, tworząc nową pozycję menu tego typu, podajemy następujący adres strony:

index.php?option=com_comprofiler&task=userslist 

W przypadku Joomla! 1.5 adres strony dodawany jest automatycznie po zapisaniu nowej pozycji.

  • Tworzymy odnośnik Listy użytkowników

Pozycja menu lista użytkowników.png

Pozycja menu utwórz listę użytkowników.png

Konfiguracja pozycji Listy użytkowników została opisana w dalszej części przewodnika.


Dziękujemy za wkład

» Seba.adm,