--=REKLAMA=--

Community Builder/Moduł Logowanie - konfiguracja

Z Joomla!WikiPL

Konfiguracja modułu Logowanie

Moduł CB Logowanie zastępuje domyślny modułu Logowania Joomla. Jest to to jedyny moduł z paczki komponentu CB, którego instalacja jest wymagana. Pozostałe moduły instalujemy opcjonalnie. Po wejściu w jego szczegóły, znajdziemy więcej opcji konfiguracji, niż w przypadku pozostałych modułów.

Cb login parametry1.png

Cb login parametry2.png


Opcje konfiguracji pól:

 • Module orientation (Orientacja modułu): Domyślnie ustawiona jest opcja orientacji pionowej.
  • Vertical (pionowo) - To ustawienie jest najczęściej stosowane, przy publikacji modułu w pozycjach: right lub left. Z tej opcji korzystamy również wtedy, gdy chcemy, aby w module logowania pojawił się avatar użytkownika (konfiguracja tej opcji, zostanie opisana w dalszej części).
  • Horizontal (poziomo) - Orientacja pozioma, jest stosowana do kompaktowego wyświetlenia modułu. Skorzystanie z tej opcji nie obsługuje wyświetlania awatara w module logowania.
 • Display type (Opcja wyświetlania modułu):
  • Normal mode (Domyślnie)"' - Opcja ta wyświetla etykiety na zewnątrz pola: Nazwa użytkownika:[___] Hasło: [___]. </tt>
  • Compact mode (Kompaktowy)"' - Opcja ta wyświetla etykiety wewnątrz pola: [Nazwa użytkownika:___], [Hasło:___]. Przy tej opcji tekst nazw etykiet jest krótszy. </tt>
 • Login Pre-text: Tekst lub kod HTML, który jest wyświetlany powyżej formularza logowania.
 • Login Post-text: Tekst lub kod HTML, który jest wyświetlany poniżej formularza logowania.
 • Logout Pre-text: Tekst lub kod HTML, który jest wyświetlany powyżej formularza logowania.
 • Logout Post-text: Tekst lub kod HTML, który jest wyświetlany poniżej formularza logowania.
 • Login Redirection URL - Adres strony do której, użytkownik zostanie przekierowany po zalogowaniu. Jeśli zostawimy to pole puste, po zalogowaniu użytkownik zostanie przekierowany na stronę startową.
 • Logout Redirection URL - Adres strony do której, użytkownik zostanie przekierowany po wylogowaniu. Jeśli zostawimy to pole puste lub wpiszemy index.php , po wylogowaniu użytkownik zostanie przekierowany na stronę startową.
 • Lost username / password - Pokaż (show) / Ukryj (hide) link do strony formularza przypomnienia nazwy użytkownika lub hasła:
  • Nie pamiętasz nazwy użytkownika? - Jeżeli nie pamiętasz nazwy użytkownika, wpisz adres e-mail, zostawiając pole Użytkownik puste, następnie kliknij Wyślij nazwę użytkownika, po chwili dostaniesz ją na swój adres poczty elektronicznej. W tej opcji wymagane jest podanie adresu e-mail wpisanego podczas rejestracji.
  • Nie pamiętasz hasła? - Jeżeli nie pamiętasz hasła, ale znasz nazwę użytkownika, wypełnij pola Użytkownik i Adres e-mail, następnie kliknij Wyślij hasło, po chwili otrzymasz list z nowym hasłem na swój adres poczty elektronicznej. Użyj tego hasła do zalogowania się na stronie.
 • Create account (Utwórz konto) - Pokaż (show) / Ukryj (hide) tekst (Domyślnie: Nie masz konta?) i link (Domyślnie: Zarejestruj się). Opcja ta nie wyłącza rejestracji (rejestrację nowych użytkowników możemy wyłączyć konfiguracji komponentu CB i konfiguracji globalnej Joomla), a jedynie może ukryć link w module logowania. Skorzystaj z tej opcji jeżeli link do rejestracji chcesz umieścić w innym miejscu strony.
 • Display username/password labels as (Wyświetl nazwę użytkownika i hasło etykiet) - Możesz wybrać, w jaki sposób nazwa użytkownika i hasło ma zostać wyświetlona w module logowania. Sposób wyświetlania opcji etykiet, został omówiony wyżej, w pozycji Display type (Opcja wyświetlania modułu). Do wyboru mamy trzy możliwości ustawień tej pozycji:
  • Text - Tylko Tekst'
  • Icons and Text - Ikony i Tekst'
  • Icons - Tylko Ikony'
 • Username length - Szerokość pola: Nazwa użytkownika
 • Password length - Szerokość pola Hasło
 • Display login/logout button as - Wybierz w jaki sposób ma się wyświetlić przycisk Zaloguj się / Wyloguj:
  • Button with text (Tylko tekst)
  • Butoon with icon and tekst (Ikona + tekst)
  • Icon only (Tylko ikona)
 • Display login reminder / register as - Wybierz w jaki sposób ma się wyświetlać link formularza przypomnienia:
  • Text link (Tylko tekst)
  • Icon and tekst (Ikona i tekst)
  • Icon only (Tylko ikona)
 • Login Message (Wiadomość po zalogowaniu) - Pokaż (show) / Ukryj (hide ) treść wiadomości, informującej o prawidłowym zalogowaniu.
 • Logout Message (Wiadomość po wylogowaniu) - Pokaż (show) / Ukryj (hide ) treść wiadomości, informującej o prawidłowym wylogowaniu.
 • Remember-me checkbox (Pole Pamiętaj mnie):
  • Show unchecked - Pokaż to pole jako odznaczone
  • Show checked - Pokaż to pole jako zaznaczone
  • Hide unchecked - Ukryj to pole jako odznaczone
  • Hide unchecked - ukryj to pole jako zaznaczone
 • Show/Hide the simple greeting text - Pokaż tekst powitania.
 • Name/Username - Wybierz, w jakiej formie ma się wyświetlać tekst nazwy użytkownika po zalogowaniu, za tekstem powitania.
 • Show avatar when logged-in - pokaż awatar użytkownika po zalogowaniu:
  • Hide (Ukryty) - Po zalogowaniu awatar użytkownika nie będzie wyświetlany.
  • Show only if chosen - Po zalogowaniu awatar użytkownika będzie wyświetlany, tylko wtedy gdy użytkownik podczas edycji konta / logowania został on ustawiony.
  • Always show - Po zalogowaniu awatar użytkownika zawsze będzie wyświetlany (bez względu czy użytkownik go ustawił czy nie).
 • Avatar position - Pozycja położenia avatara użytkownika .
 • Profile link text - Wpisz tekst, aby wyświetlić ikonę, która jest odnośnikiem do Profilu użytkownika CB.
 • Profile edit link text - Wpisz tekst, aby wyświetlić ikonę, która jest odnośnikiem do opcji edycji Profilu użytkownika CB.
 • Private Messaging System - Wybierz system obsługi Wiadomości Prywatnych, który masz zainstalowany.
 • Private Messages Notification - Wybierz sposób wyświetlania powiadomienia o wiadomości prywatnej:
  • Do not show - nie pokazuj powiadomienia / linku do systemu PW
  • Show only if chosen - pokaż powiadomienie / link do systemu PW, tylko wtedy gdy użytkownik otrzymał wiadomość
  • Show also if no message - zawsze pokaż powiadomienie / link do systemu PW,
 • Connections Notification - Wybierz, czy chcesz wyświetlać powiadomienia o: połączeniu oczekującym; połączeniach zezwoleń; itp.). Opcja musi być ustawiona w konfiguracji CB.
 • HTTPS (encrypted) login, register and lost password - opcje dotyczące logowania za pomocą szyfrowanego protokołu HTTP. (HTTPS - ang. HyperText Transfer Protocol Secure)
 • CB Plugins integration - Wybierz, czy chcesz korzystać z dodatku CB Events, zintegrowanego z komponentem CB. Dodatek musi być zainstalowany i skonfigurowany w Zakładce: Dodatki (Plugin Management).Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],