--=REKLAMA=--

Community Builder/Konfiguracja

Z Joomla!WikiPL

Znajdziemy tutaj wszystkie niezbędne ustawienia, potrzebne do prawidłowego zarządzania użytkownikami, za pomocą tego komponentu.

Ikona informacja.png
 Informacja

Panel administracyjny Joomla > Komponenty > Community Builder – Configuration Menager Konfiguracji CB opiera się na 8 zakładkach:


Zakres konfiguracji

Konfiguracja1.png

 • Ogólne – konfiguracja podstawowych zagadnień dotyczący użytkowników, m.in. styl / Format nazwy użytkownika, format daty, status użytkownika, sposób logowania i inne
 • Rejestracja – konfiguracja powiązana z rejestracją nowych użytkowników. Możemy tutaj określić czy rejestracja odbywać się będzie pod naszą kontrolą (Wymagaj akceptacji administratora, Wymagaj potwierdzenie e-mail). Jeżeli tak, wpisujemy treść listu, w którym nowa osoba znajdzie link aktywacyjny, oraz treść listu powitalnego, jaki użytkownik otrzyma po akceptacji konta przez administratora. Mamy również możliwość podania linku do części witryny, którą użytkownik zobaczy po pierwszym zalogowaniu (np. możliwość edycji / uzupełnienia własnego profilu)
 • Lista użytkowników – konfiguracja liczby użytkowników wyświetlanych na stronie oraz określenie czy każdy wiersz wykazu był odsyłaczem do profilu.
 • Profil użytkownika – konfiguracja dotycząca samych użytkowników. Możemy określić czy użytkownicy po zarejestrowaniu się będą mogli m.in. zmienić nazwę podaną podczas rejestracji, czy podczas edycji kont użytkowników z poziomu panelu administracyjnego respektowane będzie wypełnienie pól oznaczonych jako wymagane, lub też wskazanie grupy użytkowników uprawnionych do przeglądania profilów innych użytkowników. Określamy również możliwość edycji profilu z poziomu witryny.
 • Awatary – konfiguracja związana z ustawieniami grafiki (wstawianie grafiki w profilu, Awatary, maksymalny rozmiar pliku, skalowanie, wymiary obrazka, czy też możliwość wyboru grafik z galerii)
 • Moderacja – konfiguracja dotycząca moderacji przy pomocy komponentu CB. Określamy m.in. grupy moderatorów, możliwość akceptacji użytkowników przez moderatorów, możliwość zgłoszeń o niewłaściwym zachowaniu się innych użytkowników, czy wczytane obrazy wymagają akceptacji, czy też możliwość blokowania innych użytkowników przez Moderatorów z poziomu Strony Głównej
 • Znajomi – konfiguracja systemu zaproszeń, tak aby umożliwić użytkownikowi nawiązanie kontaktów z innymi użytkownikami. Określamy również typ połączenia, sposób wysłania powiadomienia (e-mail, wiadomość prywatna), jak również tworzymy kategorię połączeń ze znajomymi.
 • Integracja – konfiguracja dotycząca sprawdzania nowych wersji komponentu oraz informacje o gdzie dokonamy pozostałej konfiguracji komponentu.

Poniżej przedstawiamy znaczenie poszczególnych opcji konfiguracyjnych:

Karta Ogólne

 • Styl nazwy użytkownika [Name Style]: Rzeczywista nazwa użytkownika może być prezentowana w jednym z trzech sposobów: w jednym polu (imię), w dwóch polach - imię i nazwisko, w trzech polach - imię, drugie imię i nazwisko. Wybierz dowolny format.
 • Format nazwy [Name Format]: Ustal, w jaki sposób będą wyświetlane pola Nazwa/Użytkownik.
 • Format daty [Date Format]: Wybierz format wyświetlania daty.
 • Typ kalendarza [Calendar Type]: Wybierz jaki rodzaj kalendarza chcesz używać do wybierania ustawień daty.
 • Format adresu email [Email Handling]: Uwaga: Dotyczy tylko głównego adresu email użytkownika.
 • Listy wysłane "Od:" [Emails sent "From:"]: Ustawienie dla formularzy "Wyślij-do-użytkownika" : Wybierz pomiędzy: 1. "Od:" Adres użytkownika (bez pola "Odpowiedz do:)" : Użytkownik otrzymuje wszystkie odpowiedzi i raporty błędów., dla lepszej prywatności) 2. "Od:" Adres administratora, z polem "Odpowiedz do": Adres użytkownika: Zapewnia zgodność z protokołem antyspamowym SPF (Sender Policy Framework), ale administrator może otrzymywać błędy lub błędne odpowiedzi
 • Adresy email jako odnośniki [Email Links]: "Tak", aby adresy były odnośnikami do programu pocztowego. Uwaga: dotyczy tylko dodatkowych pól typu e-mail
 • Pokaż WWW [Web site Links]: "Tak", aby wyświetlać adresy stron internetowych użytkowników
 • Teraz [Online Status]: "Tak", aby wyświetlać informację, czy użytkownik aktualnie odwiedza witrynę.
 • Pokaż ikony przy polach [Show icons on fields]: Niezależnie od tego, czy ikony i wyjaśnienia ikon znajdują się na stronie rejestracji i edycji profilu, Informacyjne ikony są widoczne zawsze, jeżeli pole opisu jest obecne.
 • Typ pola logowania [Login field type]: Logowanie może być za pomocą loginu + hasła, loginu lub e-maila + hasła lub za pomocą e-maila + hasła. Moduł CB działa dobrze z każdym ustawieniem.

Karta Rejestarcja

 • Pozwól na rejestrację użytkowników [Allow User Registration]: Pozwala na wybór, czy rejestracja użytkowników ma być dozwolona zgodnie z globalnymi ustawieniami strony lub przez CB niezależnie od ustawień. Zalecane ustawienia: tylko przez CB : ustaw : `Tak` w tym polu oraz `Nie` w globalnych ustawieniach strony.
 • Generuj automatycznie losowo hasło przy rejestracji [Autogenerate random registration password]: Niezależnie od tego, czy hasło jest automatycznie generowane i wysłane do użytkownika ( "Tak" w ustawieniu) lub, jeśli jest do wypełnienia w rejestracji użytkownika na stronie ( "Nie" ustawienie domyślne, zalecane).
 • Wymagaj akceptacji administratora [Require Admin Approval]: "Tak", aby wszystkie rejestracje użytkowników wymagały akceptacji administratora
 • Wymagaj potwierdzenia Email [Require Email Confirmation]: "Tak", aby wysyłać do użytkownika email z odnośnikiem do potwierdzenia rejestracji
 • Sprawdzanie nazw użytkowników - Ajax [Ajax Username checker]: Pozwól na sprawdzenie podczas rejestracji, czy nazwa użytkownika jest dostępna. Musisz być świadomy, że pomimo zabezpieczenia tej funkcji, w pewnych przypadkach może być ona użyta do zgadywania nazw użytkowników, co ułatwia zgadywanie haseł. Ta funkcja jest w fazie eksperymentów i nie jest zoptymalizowana pod kątem dużych stron: wpierw ją przetestuj!
 • Sprawdzaj adres email - AJAX [Ajax Email checker]: OSTRZEŻENIE: Twój system PHP nie ma zainstalowanej lub włączonej funkcji "getmxrr()". Ponieważ jest to tylko funkcja Linuksa, jest to normalne na serwerach Windows, i sprawdzanie DNS i SMTP e-maila nie będzie możliwe, dopóki nie jest to funkcja włączona. --- Zezwalaj na sprawdzenie czy e-mail jest właściwy podczas rejestracji, sprawdzenie formatu wiadomo_ci, istniejących zapisów MX DNS i czy korespondujące serwery akceptują wiadomości przychodzące na ten adres przez SMTP. Możesz także sprawdzić czy dany e-mail nie został już zarejestrowany. OSTRZEŻENIE: To dodatkowe sprawdzanie już istniejących e-maili może podnieść kwestię prywatności na twojej stronie i/lub w kraju, ponieważ przy rejestracji każdy mógłby sprawdzić, czy dany adres e-mail jest zarejestrowany! Najpierw nalezy sprawdzić lokalne regulacje dotyczące strony. Przy sprawdzaniu SMTP musisz mieć stały adres IP, adres strony musi być właściwy, a serwer musi być na autoryzowanej liście (SPF) aby ta funkcja działała poprawnie z większością adresów e-mail. Należy mieć świadomość, że chociaż ta funkcja jest chroniona, w pewnych okolicznościach może zostać użyta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jest to eksperymentalna funkcja, nie przystosowana do dużych stron: najpierw należy ją przetestować! !
 • Wymagaj unikalnego e-maila [Require Unique E-mail]: Jeśli "Tak", użytkownicy nie mogą mieć tego samego adresu e-mail. Jest to ogólne ustawienie strony CMS lub funkcja CMS. CB automatycznie się do tego ustawienia lub funkcji adaptuje
 • Pokaż Nazwę użytkownika na stronie rejestracji [Show login on registration page]: Niezależnie od tego, czy moduł logowania znajduje się na stronie rejestracji. WAŻNE: Moduł CB login musi być zainstalowany.
 • Tytuł listu [Registration Email Name]: Wpisz tytuł listu powiadamiającego o rejestracji nowego użytkownika.
 • Adres email dla powiadomień [Registration Email Address]: Podaj adres email, na który będą przekazywane wiadomości o rejestracji nowego użytkownika
 • Adres email dla odpowiedzi [Registration Reply To Email Address]: Podaj adres email, na który będą przesyłane odpowiedzi od adresatów wiadomości o zarejestrowaniu
 • Tytuł listu przed akceptacją [Pending Approval Subject]: Wpisz tytuł listu, który rejestrujący się otrzyma przed akceptacją
 • Treść listu przed akceptacją [Pending Approval Email]: Wpisz treść listu, jaki otrzyma użytkownik przed akceptacją zgłoszonej rejestracji. W tekstach listów w tym i w następnych polach można zastosować następujące markery:
  • [NAME] - w liście zostanie zastąpiony imieniem - realną nazwą użytkownika
  • [USERNAME] - w liście zostanie zastąpiony nazwą użytkownika stosowaną do logowania (loginem)
  • [DETAILS] - w liście zostanie zastąpiony szczegółami tworzonego konta użytkownika (jak adres email, login, hasło)
  • [PASSWORD] - w liście zostanie zastąpiony hasłem wybranym przez użytkownika (tylko w pierwszym emailu wysłanym po naciśnięciu "Zarejestruj")
  • [CONFIRM] - w liście zostanie zastąpiony odnośnikiem do potwierdzenia (aktywacji) konta, jeśli ta funkcja została włączona
  • [FIELDNAME] - - w liście zostanie zastąpiony wartościami umieszczonymi w powiązanych z użytkownikiem polach bazy danych. Określ nazwy pól bazy danych, które winny być dołączone. Umieść je w nawiasach kwadratowych [].
 • Tytuł listu powitalnego [Welcome Subject]: Wpisz tytuł listu powitalnego
 • Treść listu powitalnego [Welcome Email]: Wpisz treść listu, zobacz uwagi przy Treść listu przed akceptacją
 • Pokaż objaśnienia ikon [Show explanation for icons]: Czy objaśnienia ikon powinny być pokazane na górze i/lub dole strony rejestracji (domyślnie jest górny i dolny)
 • Tekst wprowadzający dla rejestracji [Introduction text for registration]: Wprowadź tekst/kod HTML, który będzie wyświetlany na stronie rejestracyjnej przed formularzem lub stałą zależną od języka publikacji serwisu, np. _UE_WELCOME_DESC. Tekst może objaśniać zalety rejestracji, zasady serwisu, zawierać informacje o polityce prywatności, instrukcję. Jeśli zostawisz niewypełnione, żaden tekst nie będzie wyświetlony.
 • Tekst kończący rejestrację [Concluding text for registration]: Wprowadź tekst/kod HTML, który będzie wyświetlany na dole strony rejestracyjnej lub stałą zależną od języka publikacji witryny, np. _UE_WELCOME_DESC. Tekst może zawierać informację lub instrukcje dotyczące dalszego przebiegu rejestracji, np. aktywowania konta. Jeśli zostawisz niewypełnione, żaden tekst nie będzie wyświetlny.
 • Akceptacja regulaminów [Enable Terms & Conditions]: "Tak", aby przed zarejestrowaniem się nowy użytkownik akceptował zasady regulaminowe witryny! W przeciwnym przypadku "Nie".
 • URL do regulaminów [URL to Terms & Conditions]: Wpisz URL do tekstu zasad korzystania z witryny.
 • URL do strony - Pierwsza wizyta [URL for first login visit]: Wpisz URL strony, która zostanie wyświetlona odwiedzającemu witrynę po raz pierwszy po zakończeniu procesu rejestracji. Strona może zawierać specjalne powitanie nowego użytkownika i/lub instrukcje dotyczące korzystania z witryny, a także przekierować na stronę z profilem, aby go uzupełnić. Pozostaw PUSTE, aby wywołać zwykłą stronę.

Karta Lista użytkowników

 • Użytkowników na stronę [Users Per Page]: Ilość użytkowników wyświetlanych na stronie
 • Zezwól na odsyłacz do profilu [Allow Link to Profile]: "Tak", aby każdy wiersz wykazu był odnośnikiem do profilu. W przeciwnym przypadku "Nie"

Karta Profil użytkownika

 • Użytkownik [Username]: "Tak", aby zezwolić na zmianę nazwy użytkownika. "Nie" - użytkownicy nie będą mogli zmieniać nazwy po rejestracji.
 • Pola wymagane w administratorze [Fields validation in Admin]: "Tak", aby podczas edycji kont użytkowników z poziomu panelu administracyjnego respektowane było wypełnienie pól oznaczonych jako wymagane. W przeciwnym przypadku ustaw "Nie".
 • Zezwól na dostęp do: [Allow Access To:]: Wskaż grupę użytkowników uprawnionych do przeglądania profilów innych użytkowników. Wszyscy użytkownicy z tej i wyższych grup będą mieli to uprawnienie.
 • Minimalna przerwa potrzebna na wyświetlenie (w minutach) [Minimum hits-interval (minutes)]: Ustaw w minutach minimalny przedział czasu między kolejnymi wyświetleniami profilu, które będą wliczane do sumy odsłon. Domyślne ustawienie: 60 minut (jedna godzina).
 • Szablony Community Builder [Community Builder Template]: Wybierz szablon stosowany w zakładkach, poradach, panelach i menu używanych przez Community Builder. Możesz dodać własne lub innych używając zarządzania wtyczkami .
 • Układ 2 kolumn: szerokość: [2 columns layout: widths:]: Szerokość układu 2 kolumn profili w %
 • Układ 3 kolumn: szerokość: [3 columns layout: widths:]: Szerokość układu 3 kolumn profili w %. Środkowa kolumna: pozostała szerokość!
 • Pokaż puste karty [Show empty tabs]: Pokaż wszystkie karty, nawet jeśli karta nie ma treści, lub pokaż tylko karty z zawartością
 • Pokaż puste pola [Show empty fields]: Pokaż wszystkie pola, nawet jeżeli nie mają treści lub pokaż pola z zawartością
 • Tekst do wyświetlenia w pustych polach [Text to display for empty fields]: Tekst, który jest wyświetlany w pustych polach. Stałę językowe oraz pola zastępcze również działają. Stała językowa _UE_NO_ANSWER wyświetla "Brak odpowiedzi".
 • Zakładki [Nest Tabs]: Zagnieźdź wszystkie zakładki pod panelem profilu. Jest to pomocne, kiedy jest dużo zakładek.
 • W3C XHTML 1.0 Trans. kompilacja [W3C XHTML 1.0 Trans. compliance]: Ustawienie opcjonalne. Aktualna wersja CB nawiązuje do kompilacji W3C XHTML. Stąd niektóre tylko strony są z nią w pełni kompatybilne.Aby zachować kompatybilność ze standardem XHTML 1.0, Twój szablon Joomla/Mambo również musi być zgodny ze standardami XHTML. Niektóre szablony Joomla/Mambo nie zwierają nagłówka ( <?php mosShowHead(); ?>. Możesz to sprawdzić w pliku index.php swojego szablonu. Możesz również włączyć próbnie to ustawienie i zobaczyć, czy wyświetlane są zakładki.
 • Pozwól użytkownikowi na wybór preferowanych ustawień [Allow user to edit his CMS parameters in frontend]: Pokazuje parametry użytkownika i umożliwia ich zmianę (np. język, edytor)
 • Nie filtruj następujących tagów w polach do edycji: [Do not filter following tags on editor area fields:]: Wpisz tagi, które mają nie być filtrowane, oddzielone pojedynczymi spacjami, na przykład: `applet body bgsound embed`. OSTRZEŻENIE: wykonujesz to na własne ryzyko ponieważ użytkownicy mogą wpisać niebezpieczny kod. Domyślny filtr zapobiega takim sytuacjom: następujące tagi są filtrowane domyślnie i mogą zostać usunięte z filtra przez wpisanie ich tutaj: applet body bgsound base basefont embed frame frameset head html id iframe ilayer layer link meta name object script style title xml

Karta Awatary

 • Ścieżka do ImageMagick [Path to ImageMagick]: Ścieżka do ImageMagick
 • Ścieżka do NetPBM [Path to NetPBM]: Ścieżka do NetPBM
 • Programy graficzne [Image Software ]:
 • Awatar [Image]: "Tak", aby zarejestrowani użytkownicy mogli dodawać awatary (zarządzane poprzez ich profil)
 • Zgoda na dodawanie awatarów [Allow Image Upload]: "Tak", aby zarejestrowani użytkownicy mogli dodawać awatary.
 • Zawsze próbuj ponownie przesłać awatar [Always resample avatar uploads]: Ponowne przesyłanie awatara podnosi bezpieczeństwo użytkowników przeglądających stronę, ale tylko ImageMagic działa z animowanymi gifami.
 • Użyj Galerii obrazów [Use Image Gallery]: "Tak", aby zarejestrowani użytkownicy mogli wybierać awatary z Galerii.
 • Maks. wysokość obrazu [Max. Image Height]:
 • Maks. szerokość obrazu [Max. Image Width]:
 • Maks. rozmiar pliku z obrazem w Kilobajtach [Max. Image Filesize in Kilobytes]:
 • Maks. wysokość miniatury [Max. Thumbnail Height]:
 • Maks. szerokość miniatury [Max. Thumbnail Width]:

Karta Moderacja

 • Grupy moderatorów [Moderator Groups]: Wszyscy użytkownicy przypisani do tej grupy i nadrzędnych uzyskają prawa moderatorów.
 • Moderator aprobuje użytkowników [Moderator Approve Users]: Taka konfiguracja pozwala moderatorom aprobować użytkowników oczekujących akceptacji przez stronę główną.
 • Wyślij email do moderatorów [Send Moderators Email]: "Tak", aby moderatorzy otrzymywali emaile o zdarzeniach, które powinny ich zainteresować.
 • Zezwól na zgłoszenia użytkowników [Allow User Reports]: Umożliwia użytkownikom przesyłanie do moderatorów zgłoszeń o niewłaściwym zachowaniu się innych użytkowników.
 • Dodane awatary wymagają akceptacji [Require Upload Image Approval]: Wszystkie dodane awatary przed publikacją wymagają akceptacji administratora.
 • Pozwól moderatorom edytować profile użytkowników [Allow Moderators to Edit User Profiles]: Pozwól moderatorom edytować profile użytkowników i dodawać, zmieniać lub kasować awatary użytkowników. Moderatorzy nie mogą edytować profili użytkowników z tego samego lub wyższego poziomu
 • Zezwól na blokowanie profilów [Allow Profile Banning]: Umożliwia moderatorom blokowanie wyświetlania profili użytkowników na stronie głównej.

Karta Znajomi

 • Zaproszenia [Enable Connections]: "Tak", aby umożliwić użytkownikowi nawiązanie kontaktów z innymi użytkownikami. Tę funkcję określa się często jako System znajomych (Buddy albo Friend-System).
 • Pokaż typ [Display Type]: Określ, czy połączenie użytkownika powinno być pokazywane publicznie.
 • Pokaż ścieżkę połączenia [Display Connection Path]: Określ czy wyświetlać ścieżkę połączenia między użytkownikiem i profilem użytkownika, z którym ma miejsce połączenie.
 • Wzajemna akceptacja [Mutual Consent]: "Tak", aby obie strony akceptowały połączenie, zanim zostanie ono ustanowione.
 • Metoda powiadomienia [Notification Method]: Określ, czy i jaką metodą użytkownicy będą informowani o podjętych w systemie połączeń działaniach.
 • Połączenia obustronne [Cross Connections]: "Tak", aby wymusić połączenia obustronne, zamiast połączeń na żądanie tylko jednego z użytkowników.
 • Typy połączeń [Connection Types]: Użytkownicy mogą swoje połączenia skategoryzować. Wpisz listę możliwych kategorii połączeń. Po każdej kategorii naciśnij ENTER!

Karta Integracja

 • Sprawdzanie wersji w konfiguracji [Version checking on Configuration]: Wybierz czy chcesz by obecność nowej wersji była sprawdzana automatycznie za każdym razem gdy wejdziesz w główną konfigurację Community Builder (wysoce zalecane, ponieważ natychmiast widzisz wiadomość o aktualizacjach krytycznych) lub ręcznie, kiedy klikniesz na połączenie (nie zalecane). Zainstalowany Community Builder nie przekazuje żadnych informacji podczas sprawdzania wersji (z wyjątkiem obecnie zainstalowanej wersji i standardowych parametrów http). Niema usługi automatycznej aktualizacji.
 • Dalsze ustawienia: [Further settings:]: Więcej ustawień jest dostępnych w menu: Komponenty / Community Builder / Plugin Management i / Tab Management. Każda wtyczka i każda zakładka może być edytowana i posiadać swoje własne parametry. Wtyczki i zakładki muszą być opublikowane, by były aktywne.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],