--=REKLAMA=--

Community Builder/Instalacja

Z Joomla!WikiPL

Pakiet dystrybucyjny

Pakiet dystrybucyjny Community Builder najlepiej pobrać ze strony projektu. Pakiet dystrybucyjny CB 1.7.1 jest skompresowany i zawiera 8 następujących plików:

 • com_comprofiler.zip: paczka instalacyjna komponentu CB.
 • mod_cblogin.zip: paczka instalacyjna modułu CB Logowanie do zastąpienia domyślnego modułu Logowania Joomla/Mambo.
 • mod_comprofilerOnline.zip: paczka instalacyjna modułu wyświetlającego listę połączonych użytkowników.
 • mod_comprofilerModerator.zip : paczka instalacyjna modułu wyświetlającego skróty dla moderatorów - odnośniki do spaw wymagających akceptacji lub rozstrzygnięcia.
 • cb_expert_files_only_m_4_j_1.0.tar.gz: zawierająca trzy katalogi paczka służąca do aktualizacji poprzednich wersji komponentu zainstalowanych na Joomla 1.0 lub Mambo bez ich odinstalowywania. Przeznaczona dla doświadczonych użytkowników, którzy - posługując się instrukcją w pliku README-UPGRADE.txt - mogą dokonać uaktualnienia do najnowszej wersji. W paczce znajdują się również pliki .SQL potrzebne do aktualizacji bazy danych np. za pomocą programu phpMyAdmin.
 • cb_expert_files_only_j_1.5.tar.gz: zawierająca trzy katalogi paczka służąca do aktualizacji poprzednich wersji komponentu zainstalowanych na Joomla 1.5 bez ich odinstalowywania. Przeznaczona dla doświadczonych użytkowników, którzy - posługując się instrukcją w pliku README-UPGRADE.txt - mogą dokonać uaktualnienia do najnowszej wersji. W paczce znajdują się również pliki .SQL potrzebne do aktualizacji bazy danych np. za pomocą programu phpMyAdmin.
 • README-NEW-INSTALL.txt: zwykły plik tekstowy zawierający zestaw informacji odnoszących się do aktualnego wydania, funkcjonalności komponentu oraz instrukcję instalacji.
 • README-UPGRADE.txt: zwykły plik tekstowy zawierający szczegółową instrukcję uaktualnienia do najnowszej wersji wcześniejszej instalacji. Umożliwia zachowanie ustalonej konfiguracji komponentu i dodatków.

Instalacja w skrócie

 1. Pobierz plik Community Builder 1.7.1 Stable ze strony http://www.joomlapolis.com/component/option,com_docman/Itemid,36/
 2. Rozpakuj pakiet dystrybucyjny na dysku swojego komputera
 3. W panelu administracyjnym Joomla! przejdź na stronę Rozszerzenia → Instalator.
 4. Kliknij ikonę Przeglądaj, a następnie wskaż na dysku lokalnym komputera spakowany plik komponentu: com_profiler.zip:
  Cb install sel zipfile.png
 5. Zatwierdź chęć zainstalowania rozszerzenia, klikając ikonę Wczytaj plik i zainstaluj
 6. W ten sam sposób zainstaluj dodatkowe moduły:
  • obowiązkowo: mod_cblogin – moduł logowania dla komponentu Community Builder
  • opcjonalnie: mod_comprofilerOnline i mod_comprofilerModerator
Ikona informacja.png
 Informacja

 Spolszczenie komponentu instalujemy przechodząc do zakładki Dodatki (Plugin Management). Z panelu administracyjnego wybieramy Komponenty -> Community Builder -> Plugin Management, a następnie klikamy opcję Install Plugin.


Instalacja komponentu

Począwszy od CB 1.2 proces instalacji przebiega w dwóch etapach, aby uniknąć problemów spowodowanych większym pakietem instalacyjnym i powolniejszym instalatorem CMS. Podczas instalacji pojawią się odpowiednie komunikaty, informujące o przebiegu procesu instalacji. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, zobaczysz kolejno dwa następujące ekrany:

Komunikat o pierwszym etapie instalacji

Komunikat o drugim etapie instalacji

Po prawidłowej instalacji wśród pozycji menu Komponenty zobaczysz aktywne łącze Community Builder z siedmioma pozycjami podmenu:

Cb backend menu items.png

 • User Management: otwiera stronę z listą użytkowników, umożliwiającą zarządzanie użytkownikami
 • Tab Management: otwiera stronę z listą kart, umożliwiającą konfigurację kart prezentujących dane użytkowników
 • Field Management: otwiera stronę z listą rodzajów informacji o użytkownikach, umożliwiającą zarządzanie polami formularza rejestracyjnego i ich konfigurację
 • List Management: otwiera stronę umożliwiającą tworzenie i konfigurowanie list użytkowników
 • Plugin Management: otwiera stronę umożliwiającą instalowanie rozszerzeń CB i ich konfigurację
 • Tools: otwiera stronę z zestawem kilku pomocnych narzędzi
 • Configuration: otwiera wizualny edytor konfiguracji CB

Instalacja modułów

W pakiecie dystrybucyjnym znajdują się paczki trzech modułów, z których moduł CB Login musi być zainstalowany, jeśli chcesz korzystać z Community Builder, a instalacja dwóch pozostałych jest opcjonalna.

Instalacja modułu CB Login

Moduł CB Login instalujemy z paczki mod_cblogin.zip jednym ze standardowych sposobów - z pakietu instalacyjnego albo z plików pakietu umieszczonych w katalogu na serwerze. Instalacja zdalna z Sieci nie jest możliwa, chyba że umieścimy pakiet instalacyjny modułu np. na serwerze firmowym.

Udana instalacja zakończy się komunikatem:

Cb instll mod login.png

Zainstalowany moduł powinien być również widoczny w wykazie na stronie Rozszerzenia → Moduły. Zwróć uwagę, że po zainstalowaniu moduł jest wyłączony, a zatem trzeba go opublikować (włączyć) - wystarczy nacisnąć w tym celu ikonę w kolumnie Włączony. A ponieważ modułu CB Login używamy w miejsce standardowego modułu Logowanie, ten trzeba z kolei wyłączyć!

Cb login enable.png

Ikona informacja.png
 Informacja

 Moduł CB Login różni się od modułu Logowanie zestawem konfigurujących go parametrów, w praktyce konieczne jest więc ich ustawienie. Konfigurację modułu omówimy w dalszej części.


Porada Porada
W kodzie modułu CB Login zastosowano nowe, niewystępujące w standardowym Joomla! atrybuty klas CSS: a.mod_login:link, a.mod_login:visited oraz a.mod_login:hover, które można wykorzystać w swoich arkuszach stylów.

Instalacja modułu CB Moderator

Instalacja modułu CB Moderator jest opcjonalna, ale moduł powinien zostać zainstalowany, jeśli chcesz powierzyć niektóre zadania administracyjne moderatorom (akceptację zgłoszeń rejestracyjnych, aprobatę awatarów, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg - raportów użytkowników).

Moduł instalujemy jednym ze standardowych sposobów - z pakietu instalacyjnego albo z plików pakietu umieszczonych w katalogu na serwerze. Instalacja zdalna z Sieci nie jest możliwa, chyba że umieścimy pakiet instalacyjny modułu np. na serwerze firmowym. Do instalacji używamy paczki mod_moderator.zip.

Po zainstalowaniu modułu przejdź na stronę Rozszerzenia → Moduły, by go włączyć i ewentualnie zmodyfikować jego konfigurację. Moduł obsługuje powiadamianie moderatorów, co wymaga odpowiednich ustawień parametrów konfiguracyjnych. Omówimy je w dalszej części poradnika.

Instalacja modułu CB Online

Instalacja modułu CB Online jest opcjonalna. Instalujemy go jednym ze standardowych sposobów - z pakietu instalacyjnego albo z plików pakietu umieszczonych w katalogu na serwerze. Instalacja zdalna z Sieci nie jest możliwa, chyba że umieścimy pakiet instalacyjny modułu np. na serwerze firmowym. Do instalacji używamy paczki mod_comprofilerOnline.zip.


Dziękujemy za wkład

» Seba.adm,