--=REKLAMA=--

Co to jest Spuścizna

Z Joomla!WikiPL

Początki Joomla! sięgają 2001 roku. W kolejnych etapach rozwoju Joomla! programiści wprowadzają nowocześniejsze rozwiązania, eliminują przestarzałe. Wraz z wydaniem nowej linii rozwojowej pojawia się problem korzystania ze spuścizny minionych lat. Rozszerzenia projektowane wcześniej mogą wymagać specjalnego trybu pracy Joomla! - trybu zgodności wstecznej, inaczej mówiąc - naśladowania (emulacji) wcześniejszej wersji Joomla!.

Aby uaktywnić tryb zgodności wstecznej:

  1. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Rozszerzenia -> Dodatki [Extensions -> Plugins]
  2. Odszukaj na liście dodatek System : Spuścizna [System – Legacy]

1 5 system legacy.jpg


  1. Naciśnij czerwoną ikonę wskazującą stan publikacji w kolumnie Włączone tak, aby w jej miejscu pojawiła się zielona ikona z fiszki sygnalizującej opublikowanie.

1 5 system legacy off.jpg


1 5 system legacy on.jpg


Możesz również nacisnąć nazwę dodatku, aby przejść do trybu edycji i przy własności Włączony zaznaczyć pole wyboru Tak.

Włączenie trybu zgodności wstecznej obniża w nieznacznym stopniu wydajność Joomla!, ale umożliwia korzystania z dawniejszych wersji rozszerzeń.

Projektanci rozszerzeń powinni przetestować swoje programy i publikując informacje w Katalogu rozszerzeń Joomla! informować, które z rozszerzeń projektowanych dla Joomla 1.0 wymagają włączenia trybu zgodności

Tryb zgodności wstecznej jest przeznaczony na okres przejściowy, ma umożliwić korzystanie z rozszerzeń projektowanych dla Joomla 1.0 do momentu, aż pojektanci opublikują wersje zdolne do pracy w rodzimym (natywnym) trybie Joomla 1.5.

Zobacz też

Tryb wstecznej zgodności

Dziękujemy za wkład

» Michał Trzepizur,