--=REKLAMA=--

Co nowego w Joomla 1.6

Z Joomla!WikiPL

Spis treści

Główne zmiany wprowadzone w Joomla 1.6 to:-

 • Nowy system kontroli dostępu - daje administratorom witryny kontrolę nad tym, kto może przeglądać i zarządzać zawartością.
 • Nieskończenie głęboki model organizacyjny- daje administratorom witryn i autorom treści zdefiniowane przez użytkownika poziomy kategorii, które pozwalają na tworzenie drzewa kategorii, mogącego zawierać wiele lub kilka poziomów organizacji dla artykułów i innych materiałów, w dowolnej ilości
 • Aktualizacje rozszerzeń jednym kliknięciem- pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa i kontroli witryn przez uproszczenie procesu aktualizacji rozszerzeń.
 • Semantyczne układy XHTML- zapewnia lepszą bazę dla prezentacji treści.

Poniżej znajduje się pełna lista zmian.

Administrator

Wprowadzenie

 • Spójny interfejs użytkownika
 • Spójne cechy
 • Bogatsze dane demonstracyjne
 • IE 7+, Firefox 3.x, Safari 4.x
 • PHP 5.2.4+
 • MySQL 5.0.4 (allows for wide varchars)

Zaplecze

 • Zmiany w menu
 • Spójność podmenu

Cechy przybornika

 • Zapisz
 • Zapisz i zamknij
 • Zapisz i nowe
 • Zapisz i kopiuj
 • Po wygaśnięciu sesji powrócisz na stronę na której byłeś zalogowany (can be hit and miss)
 • Większość filtrów wyszukiwania pozwala na wyszukanie rekordu przez id [id: 123]
 • "Parametry" są obecnie określane jako "Opcje"
 • Style szablonów
 • Zintegrowane zarządzanie koszem
 • Spójna obsługa archiwum dla większości treści
 • Usprawniony instalator rozszerzeń

Rozszerzenia modułów

 • Ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji (jak w artykułach)
 • Opcja wyświetlania na wszystkich stronach z wyjątkiem wybranych
 • Rozszerzony system kategorii
 • Przekierowania stron 404
 • Lepsze zarządzanie menu
 • Alternatywne układy prezentacyjne (pobierane z domyślnego szablonu)

Nowe szablony

 • Atomic
 • Beez2
 • (zaplecze) Bluestork (zamiast Khephri)
 • (zaplecze) Hathor
 • Warstwa zgodności wstecznej z Milkyway
 • Zaplecze wspiera alternatywne układy
 • Nowe moduły
 • Nowe dodatki
 • Wielojęzyczność dla treści
 • Uprawnienia dla logujących się
 • Włącz wybranych użytkowników z listy użytkowników (z filtrowaniem)
 • Opcja akceptowania rejestracji przez administratora
 • Usunięty komponent Sondy
 • Nowy edytor Codemirror (z kolorowaniem składni)

Udoskonalone SEO

 • Metaznaczniki 'description' (opis-streszczenie) i 'keywords'(słowa kluczowe) dla kategorii
 • Artykuły mogą zmienić tytuł strony i nagłówek strony oddzielnie

Konfiguracja globalna

 • Dodawanie nazwy strony do tytułów
 • Domyślny poziom dostępu
 • Zestaw metadanych dla języków (błędy)
 • Aliasy w unikodzie
 • Ciasteczka dla domeny i ścieżki
 • Ustawienia użytkownika przeniesione do menedżera użytkowników -> Opcje
 • Ustawienia Media przeniesione menedżera Media -> Opcje
 • Serwer czasu oparty na lokalizacji, a nie na wartościach liczbowych
 • Nowa karta dla globalnych uprawnień

Zarządzanie użytkownikami

 • Można natychmiast aktywować użytkownika z listy
 • Użytkownik może być przypisany do wielu grup
 • Zarządzanie grupami użytkowników
 • Zarządzanie poziomem dostępu do treści

Menedżer mediów

 • Poprawiona szybka wczytywarka (Flash uploader)

Projektant menu

Lista menu

 • Dodano w przyborniku przycisk Przebuduj, [Rebuild] - odtwarza strukturę menu, zapewnia synchronizację.
 • Kliknięcie nazwy menu powoduje przejście do listy pozycji menu, a nie do edycji menu. Aby edytować menu, trzeba zaznaczyć pole wyboru przy nazwie menu, a następnie kliknąć w przyborniku ikonę Dostosuj.

Lista pozycji menu

 • Pozycje menu obsługują filtr języków
 • Domyślna pozycja nazwana jest teraz Start
 • Pozycja Start jest teraz klikalna na liście pozycji menu
 • Odrębne pozycje Start, jeśli skonfigurowano różne języki
Przetwarzanie wsadowe
 • Ustawianie poziomu dostępu
 • Kopiowanie bądź przenoszenie do innej lub do innego menu

Edycja pozycji

 • Improved "Type" selector with human readable view and layout names
 • Dodano pole Notatka
 • New window target
 • Nowe pole - przypisanie języka
 • Nowe pole - przypisanie stylu szablonu
 • Możliwość przypisywania modułów z tej strony (dodawania i zmiany przypisania)
 • Możliwość tworzenia alternatywnych pozycji menu z dostosowanymi parametrami
 • Możliwość tworzenia wielu alternatywnych układów (widoków) w jednym szablonie
Nowe opcje ustawień pozycji menu i stron
 • Atrybut title dla odnośników
 • Link CSS style
 • Obrazek menu wybierany jest w oknie modalnym
 • klasa CSS dla nagłówka strony
 • Opis strony w metadanych (meta description)
 • Słowa kluczowe strony (meta keywords)
 • Opcja metadanych - - roboty wyszukiwarek (robots)

Menedżer artykułów

 • Oznaczenie Strona startowa (Frontpage) zastąpiono oznaczeniem Wyróżnione
 • W menedżerze artykułów użyto menu lokalnego do szybkiego przemieszczania się między menedżerami: Artykuły, kategorie i Wyróżnione
 • Sekcje i kategorie są tera połączone.

Lista artykułów

 • Usunięto przyciski Przenieś i Kopiuj oraz filtrowanie wg autora
 • Kolumna wyświetlająca język artykułu
 • Dostępny filtr wg języka

Edycja artykułu

 • Twórca artykułu wybierany w oknie modalnym
 • Możliwość ustawienia tytułu strony w opcjach artykułu
 • Uprawnienia do tworzenia, usuwania, edycji i publikacji

Artykuły archiwalne

 • W 1.5 stan artykułu archiwalnego przed aktualizacją należało zmienić najpierw na opublikowany.
 • W 1.6, artykuły archiwalne "wiedzą", że są zmieniane bez potrzeby wcześniejszej zmiany statusu.

Kategorie

Lista kategorii

 • Widok drzewa
 • Filtrowanie wg języka

Edycja kategorii

 • Nowe pole: Uwagi
 • Sekcje zastąpiono możliwością przypisywania do nadrzędnej kategorii
 • możliwość określania języka treści
Nowe opcje (poprzednio w 1.5 - niedostępne)
 • Przypisywanie alternatywnego układu
 • Definiowane uprawnienia do tworzenia, usuwania, edycji i publikacji
 • Metadane - Opis (streszczenie)
 • Metadane - Słowa kluczowe
 • Alternatywny tytuł strony
 • Metadane - autor
 • Metadane - roboty wyszukiwarek

Reklama (Banery)

Lista reklam

 • Usunięto przycisk Kopiuj z przybonika
 • Dodano nowe przyciski w przyborniku - Archiwizuj, Odblokuj
 • Nowe kolumny wyświetlające słowa kluczowe, rodzaj abonamentu oraz język
 • Nowe filtry - według klienta i języka

Edycja reklamy

 • Przełącznik - między ustawieniami dla reklamy graficznej i tekstowej (dynamiczna zmiana, zależnie od wybranej opcji)
 • Nowe pole - tekst alternatywny dla grafiki
 • Nowe pole - język
Nowe opcje
 • Możliwe ustawianie daty utworzenia
 • Możliwe ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji
 • Możliwe ustawianie rodzaju abonamentu (rok, miesiąc, tydzień, dzień)
 • Możliwe śledzenie odsłon
 • Możliwe śledzenie kliknięć
 • Stosowanie przedrostków - własnego lub klienta
 • Etykiety zastąpiono słowami kluczowymi
 • Kontakty
 • Powiadomienia
 • Doniesienia
 • Wyszukiwanie
 • Zakładki
 • Przekierowania

Menedżer rozszerzeń

Wykrywanie

 • menedżer Moduły
 • menedżer Dodatki
 • menedżer Szablony
 • menedżer Języki

Menedżer szablonów

 • Opcja - możliwość włączenia/wyłączenia parametru tp=1 pozwalającego na podgląd szablonu

Różne

 • Automatyczne tworzenie połączenia z kontaktem, gdy tworzone jest nowe konto użytkownika.

Kontrola dostępu

 • Wprowadzenie
 • Grupy użytkowników
 • Poziomy dostępu
 • Warstwy uprawnień
 • Jak uprawnienia są dziedziczone
 • How to debrick your site

Programowanie

Wprowadzenie

 • PHP 5.2.4+
 • MySQL 5.0.4 (allows for wide varchars)
 • IE7+, Firefox 3+, Safari 4+
 • skoncentrowano się na spójności kodu
 • skoncentrowano się na redukcji kodu

Wykorzystanie natywnych funkcji PHP, gdzie to możliwe, na przykład:

Cechy usunięte

 • metody zgodne z ADODB w klasach obsługujących bazy danych
 • Domit! (nieobsługiwane biblioteki XML)
 • tryb zgodności wstecznej (włącznie ze zmiennymi globalnymi $mainframe, etc)
 • JTemplate (oparte na patTemplate)
 • patTemplate (silnik szablonów)
 • obsługa PDF
 • biblioteka PEAR (z powodu niezgodności licencji)
 • phpgacl
 • pliki zgodności z PHP 4.0 oraz 5.0
 • edytor XStandard

Przestarzałe cechy

 • JController::_acoSection
 • JController::_acoSectionValue
 • JController::authorize()
 • JController::setAccessControl()
 • JDatabase::stderr()
 • JDate::offest
 • JDate::setOffset()
 • JDate::toFormat() - zamiast użyj JDate::format()
 • JException::toString()
 • JFactory::getXMLParser()
 • JHtmlBehavior::mootools() - zamiast użyj JHtmlBehavior::framework
 • JHtmlGird::access()
 • JHtmlImage::administrator - zamiast użyj JHtml::image
 • JHtmlImage::site - zamiast użyj JHtml::image
 • JHtmlList::accesslevel()
 • JHtmlList::specificordering() - zamiast użyj JHtml::_('list.ordering')
 • JHtmlList::category()
 • JHtmlSelect::optgroup() - zobacz JHtmlSelect::groupedList()
 • JLanguage::_parseLanguageFiles - przemianowano na parseLanguageFiles
 • JLanguage::_parseXMLLanguageFile - przemianowano na parseXMLLanguageFile
 • JLanguage::_parseXMLLanguageFiles - przemianowano na parseXMLLanguageFiles
 • JObject::toString - replaced with magic method
 • JRegistry::getNameSpaces()
 • JRegistry::getValue()
 • JRegistry::makeNameSpace()
 • JRegistry::setValue()
 • JPane - See JHtmlSliders
 • JParameter - zamieniono na JForm
 • JSimpleXML, JSimpleXMLElement - Use JXMLElement instead, based on the native SimpleXMLElement
 • JTable::canDelete() - models or controllers should be doing the access checks
 • JTable::toXML()
 • JToolbarHelper customX(), addNewX(), editListX(), editHtmlX(), editCssX(), deleteListX()
 • JUser::authorize() - Use JUser::authorise()
 • JUtility::dump()
 • JUtility::array_unshift_ref() - Not needed in PHP 5
 • JUtility::getHash() - Use JApplication::getHash()
 • JUtility::getToken() - Use JFactory::getSession()->getFormToken()
 • JUtility::isWinOS() - Use JApplication::isWinOS()
 • JUtility::return_bytes() - See InstallerModelWarnings::return_bytes()
 • JUtility::sendMail() - Use JFactory::getMailer()->sendMail()
 • JUtility::sendAdminMail() - Use JFactory::getMailer()->sendMail()
 • JXMLElement::data() - Provided for backward compatibility
 • JXMLElement::getAttribute() - Provided for backward compatibility

Baza danych

 • JTable now automatically looks up the fields from the database schema
 • New JDatabaseQuery - A chained CRUD query builder
 • New JDatabase::getNextRow
 • New JDatabase::getNextObject
 • JDatabase::loadAssocList - Now takes a second argument to just return the value of a column
 • JDatabase::setQuery - Added chaining support

Ważne zmiany schematu

 • Nowa tabela jos_extensions z listą wszystkich rozszerzeń
 • Informacje z tabeli #__components przeniesiono i podzielono między tabelę - jos_extensions oraz jos_menu (specjalne menu nazwane _adminmenu)

Stare tabele phpgacl (jos_core_acl*) oraz jos_groups zostały przerobione na:

 • jos_assets
 • jos_user_usergroup_map
 • jos_usergroups
 • jos_viewlevels
 • Zmieniono wartość stanu materiałów zarchiwizowanych z -1 do +2

Improved MVC

Modele

 • JModelList
 • JModelForm
 • JModelAdmin
 • Format handling (eg JSON)
 • Sub-controller handling

Kontrolery

 • JControllerForm
 • JControllerAdmin
 • JController::setMessage takes second arg to set the message type
 • JController can set the default view
 • Added chaining support to several JController methods

Widoki

 • Semantic core output
 • Milkyway legacy layouts
 • The old component parameters are not automatically added to the menu anymore. You need to explicitly put them in the layout XML files.
 • The menu manager will now detect additional layouts for a given view in the default template.

Form API

Event manipulation

 • onContentPrepareForm
 • onContentPrepareData

Obsługa tłumaczeń i języków

 • Support for unicode slugs, eg, SEF URL's with Greek characters
 • 3-letter languages now supported, xxx-XX
 • All existing language keys have been refactored

INI files must validate

 • Upper case key with no spaces, alphanumeric characters and underscores
 • Quoted values
 • Double quotes within literal strings must use _QQ_ in the form KEY="<a href="_QQ_"index.php"_QQ_">Click</a>"

Javascript translation layer

 • See the flash uploader script for an example

Local extension language files

API plików językowych

 • Pluralisation support
 • Transliteration support for ASCII or Unicode slugs
 • Ignore Search Words
 • Minimum search word length
 • Custom language overrides
 • System language file to support administrator menu and installation (.sys.ini)

Przełącznik języka

 • Language Filter plugin enables language switching
 • Sets the automatic filtering via JFactory::getApplication()->setLanguageFilter(true)
 • A frontend component with language support would test JFactory::getApplication()->getLanguageFilter(), which returns the selected language code from the Languages Module
 • The language field can be a language code for a single language, or "*" to be displayed for all languages
 • Community extension for language maintenance com_localise

Zarządzanie rozszerzeniami

See /tests/_data/installer_packages/ for complete examples of all extensions and manifests.

Nowe typy instalowanych obiektów

Biblioteki
 • Must include an XML manifest where type="library"
 • Can only be installed into a sub-folder of /libraries/
 • Can extend parts of an existing library, eg /libraries/joomla/database/database/oracle.php
Packages multi-installer
 • Must include an XML manifest where type="package"
 • A package is a zip of zip's

New install script can be provided with 5 methods:

preflight
 • Runs before anything is run and while the extracted files are in the uploaded temp folder
Could allow for:
 • secondary extraction of custom zip's
 • version checks to be performed
 • halting the installer on an error
install / update
 • Runs after the database scripts are executed
 • If the extension is new, the install method is run
 • If the extension exists then update method is run if method="upgrade", otherwise assumes that the extension is not meant to be upgradable
postflight
 • Runs after the extension is registered in the database
 • Is not run for the uninstall process (nothing left to do obviously)

Wykrywanie

 • Does not do any file copying, only works with what it finds
 • Performs preflight, install and postflight
 • Developer of installer has two language files??

Aktualizacja witryny

 • Can publish an XML manifest on your site that can include individual extensions and extension sets.

Zmiany manifestów XML

 • zaniechano znacznika <install> - zastosowano <extension>
 • nowy znacznik <update>. Takes a <schemas> tag which can define <schemapath>
 • zaniechano znaczników <params> oraz <param>, zamiast nich zastosowano <fields>, <fieldsets> oraz <field>

Zmiany plików

 • Installation manifest must be the same name as the extension, eg com_foobar/foobar.xml This helps with discovery (otherwise the function has to go through all the files in the extension folder
 • Plugins are now in folders like modules and components
 • See SVN/tests/_data/installer_packages/ for complete examples of all extensions and manifests.
 • The method="upgrade" will compare individual files in the original and incoming manifests and will remove files as appropriate. However, it will not remove differences in the <folder> tags.
 • Future support for rollback

Zdarzenia

Nowe zdarzenia

 • onBeforeCompileHead
 • onBeforeRender
 • onContentBeforeDelete
 • onContentAfterDelete
 • onContentChangeState
 • onContentPrepare
 • onContentPrepareData
 • onContentPrepareForm
 • onExtensionBeforeInstall
 • onExtensionBeforeUpdate
 • onExtensionBeforeUninstall
 • onExtensionAfterInstall
 • onExtensionAfterUpdate
 • onExtensionAfterUninstall

Przemianowane zdarzenia

 • onContentAfterSave
 • onContentAfterTitle
 • onContentAfterDisplay
 • onContentBeforeDisplay
 • onContentBeforeSave
 • onContentSearch
 • onContentSearchAreas
 • onUserAuthenticate
 • onUserAfterDelete
 • onUserAfterSave
 • onUserBeforeDelete
 • onUserBeforeSave
 • onUserLogin
 • onUserLogout
 • All content events (except for search and search areas) now pass a 'context' as the first argument to alert the plugin as to what type of content is being passed. The plugin event may or may not heed this context.

Kategorie

 • Component can provide custom options for its own categories via optional category.xml
 • Supported via JTableNested

Kontrola dostępu

 • A thing that can be controlled by permissions is registered in the assets table
 • JTable handles this transparently via asset_id field
 • For view permissions, support is as simple as adding
$user = JFactory::getUser();
$groups = implode(',', $user->authorisedLevels());
$query->where('a.access IN (' . $groups . ')');

For action permissions, same format as in 1.5: $user->authorise($actionName, $assetName)

 • Biblioteka OpenID została usunięta
 • Bibliotekę Geshi przeniesiono do katalogu /plugins
 • JRegistry notes defaults to JSON (new format), dynamically converting existing data in INI format
 • New JStream
 • New JApplicationHelper::getComponentName
 • Rdzenne ikony przeniesiono do /media/
 • Backward incompatible change to JEditor::display
 • Added chaining support to JMail
 • JFilterInput can no longer be called statically
 • JHtml::image now supports relative paths
 • All system images are overridable in the default template
 • New JHtmlString
 • Added wincache session handler for IIS
 • New JFilterOutput::stripImages
 • JPath::check takes second arg for separator (to pass to JPath::clean)
 • Expanded configuration support through config.xml (multiple tabs)

Rdzenne akcje (działania)

 • core.login.site - logowanie w witrynie
 • core.login.admin - logowanie do zaplecza
 • core.admin - administracja globalna
 • core.manage - zarządzanie składnikiem
 • core.create - tworzenie
 • core.edit - edycja (poprawianie)
 • core.edit.state - edycja stanu (zmiana stanu pozycji)
 • edit.own - poprawianie własnych
 • core.delete - usuwanie
 • Różne zmiany

Debug Plugin

 • More tools for assisting with translation

JavaScript

Some JavaScript (noteable the submitform() and submitbutton() functions have been namespaced and changed to expect id="adminForm" instead of name="adminForm". It is still possible to use name="adminForm" with these functions in Joomla 1.6, however this functionality will likely be removed in the next version. Some old, non-namespaced, functions, for example isChecked() and changeDynaList(), still need name="adminForm". So if you need to use one of these functions you need to use both and id="adminForm" and name="adminForm" or you overwrite Joomla.submitbutton() to customize it, there are some examples of the latter in backend edit layouts.

Deprectaed

 • submitform() - use Joomla.submitform() instead
 • submitbutton - use Joomla.submitbutton() instead

Mootools 1.3

 • Need to use document.id instead of $

Cache changes

API changes relevant to 3rd party developers

Component view cache

Component view cache now takes an array of url parameters and their types to create Cacheid. This is a replacement for a previous unsafe way which took the whole URL for this and so opened the doors for DOS attacks via random url parameters added to request URL's.

Com_contact example:

$safeurlparams = array(
  'id'=>'INT', 
  'catid'=>'INT', 'limit'=>'INT', 
  'limitstart'=>'INT', 
  'filter_order'=>'CMD', 
  'filter_order_Dir'=>'CMD'
);

parent::display($cachable,$safeurlparams);

Old cacheid created from URL was retained for backwards compatibility and takes effect if there are no $safeurlparams.

Module cache

This has been completly reconceptualized. Module cache now has 5 different modes of operation, 3 of them are to be set from module XML file, while 2 are meant to be used from within the module itself. Default is backwards compatible oldstatic mode that requires no changes to a module.

Modes to be set in XML:

 • static - one cache file for all pages with the same module parameters
 • oldstatic - 1.5. definition of module caching, one cache file for all pages with the same module id and user aid. Default for backwards compatibility
 • itemid - changes on itemid change

In addition to cache field that was required in 1.5 there is now another hidden field called cachemode that sets any of the above modes.

<field name="cachemode" type="hidden" label="" default="static"> 
<option value="static"></option>

Modes to be called from inside the module:

 • safeuri - id is created from $cacheparams->modeparams array, the same as in component view cache
 • id - module sets own cache id's

To use this modes one must rename cache field in xml to owncache field and call JModuleHelper::ModuleCache from within the module's main php file. This is actually a shortcut to cache callback to avoid code duplication in every module.

An example that uses safeuri mode and replaces uncached $list = modRelatedItemsHelper::getList($params) :

$cacheparams = new stdClass; 
$cacheparams->cachemode = 'safeuri'; 
$cacheparams->class = 'modRelatedItemsHelper'; 
$cacheparams->method = 'getList'; 
$cacheparams->methodparams = $params; 
$cacheparams->modeparams = array('id'=>'int','Itemid'=>'int'); 
$list = JModuleHelper::ModuleCache ($module, $params, $cacheparams);

Functional changes

Cache administration (Clean cache, Purge cache) now works with all drivers, not only with file cache. New standalone garbage collect script that is to be called from crontab has been added. It can be found in libraries/joomla/utilities/garbagecron.php . For safety reasons it is recommended that it is renamed to something unique.

CMS and framework level functional changes

Caching is implemented in all components and modules that can potentially gain from cache. Caching has also been added to some most expensive and frequent framework calls JComponentHelper::_load(), JModuleHelper::_load(),JMenuSite::load();

Cache library changes

Cache library has been completely refactored.

 • Cache handlers have been renamed to controllers to better reflect their role and avoid confusion with cache storage handlers (referred to as drivers in following text).
 • New JCacheController parent class has been added and inheritance has been changed to prevent bugs occurring from controller's and storage handler's get method clashes.

JCache

 • getAll() method was added to JCache, JCacheStorage and all drivers, and it returns all cached items (this was previously possible only with file driver and hardcoded in administration)
 • New lock and unlock methods were added to JCache, JCacheStorage and drivers. They enable cache item locking and unlocking to prevent errors on parallel accesses and double saves. This functionally was also implemented in controllers.
 • Workarounds are now consolidated in new JCache getWorkarounds and setWorkarounds methods, are now used by all controllers and their use has been made optional.
 • New makeId() method in JCache that creates cache id from registered url parameters set by components and system plugins

JCacheController

New parent class to Controllers that also functions as an intermediate to JCache. There is no JObject inheritance as otherwise magic __call doesn't work. Change was needed to prevent bugs occurring from controller's and storage handler's get method clashes. They could be renamed but this would break backwards compatibility.

JCacheStorage

 • _getCacheId method was moved from drivers to their parent JCacheStorage and all drives now use the same method by default
 • CacheItem was moved from cache admin to framework JCacheStorageHelper, it is used by getAll
 • There are new cachelite and wincache drivers. All other drivers have been fixed with missing functions (gc, clean) added, their code cleaned and tested they should be now working properly.
 • Replaced separate _expire files in filecache driver with timestamps (this should amount to cca. 40% speed gain). The same in all drivers that had this.
 • Numerous bugfixes on all levels, most important is proper use of options defaulting to configuration parameters settings and correctly passing from level to level.

Other framework level changes

 • Safe url parameters registration added to JControler view method.
 • New ModuleCache method in JModuleHelper that performs the above described module cache (in 5 modes) for both, modules and module renderer.
 • JFactory::getFeedParser has been changed to use Joomla caching instead of simplepie's.

Performance

Eliminate the usage of JTable for general browsing on the frontend

 • Session drops the usage of JTable
 • Item views use a dedicated question, not JTable->load

Znane problemy

 • Scaling issues to address

Notes

Releases

 • Alpha 1: 22 June 2009
 • Alpha 2: 25 October 2009
 • Beta 01: 18 May 2010
 • Beta 02: 31 May 2010
 • Beta 03: 14 June 2010
 • Beta 04: 28 June 2010
 • Beta 05: 12 July 2010
 • Beta 06: 26 July 2010
 • Beta 07: 09 August 2010
 • Beta 08: 23 August 2010
 • Beta 09: 06 September 2010
 • Beta 10: 20 September 2010
 • Beta 11: 03 October 2010
 • Beta 12: 17 October 2010
 • Beta 13: 31 October 2010
 • Beta 14: 14 November 2010
 • Beta 15: 29 November 2010
 • Release Candidate 1: 13 December 2010
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/What%27s_new_in_Joomla_1.6 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki