--=REKLAMA=--

Biblioteka mediów w Joomla 1.0

Z Joomla!WikiPL

Pliki graficzne, pliki mediów i inne dokumenty gromadzimy w Joomla! w Bibliotece mediów [Media manager].

Biblioteka mediów

Do Biblioteki mediów można wczytywać dokumenty elektroniczne w kilkunastu standardowych formatach graficznych, tekstowych i prezentacyjnych, a następnie wykorzystywać je wielokrotnie - jako ilustracje lub załączniki.

Dostęp do Biblioteki mediów posiadają tylko użytkownicy zaplecza administracyjnego - operatorzy, administratorzy i główni administratorzy.

Biblioteka mediów ma nieco inny interfejs niż pozostałe komponenty: obok standardowego paska narzędzi w obszarze roboczym menedżera umieszczony jest jego własny drugi pasek narzędziowy.

Plik:Własny pasek narzędzi Biblioteki mediów

Można tutaj:

 • tworzyć i usuwać katalogi przeznaczone na gromadzenie dokumentów,
 • wczytywać bądź usuwać pliki obrazów i innych dokumentów,
 • generować URL dokumentów, niezbędny, aby je włączyć do dowolnej publikacji.

Tworzenie nowego katalogu

Aby utworzyć nowy katalog przeznaczony na gromadzenie plików:

 • Wybierz w menu administratora opcję Witryna ⇒ Biblioteka mediów [Site ⇒ Media Manager]. Otworzy się okno zarządzania plikami.
 • Z listy rozwijanej wybierz folder, w którym chcesz utworzyć podkatalog. Możesz też utworzyć nowy podkatalog w głównym folderze biblioteki plików (/).
  Plik:Wybór katalogu
 • W polu Utwórz katalog [Create Directory] wpisz nazwę nowego folderu.
  Plik:Tworzenie katalogu w Bibliotece mediów
 • Kliknij przycisk Utwórz [Create] w pasku narzędzi.

Nowy katalog będzie od tego momentu dostępny do przechowywania plików. Jego zawartość będzie udostępniona zarówno w oknie biblioteki mediów, jak i w edytorach artykułów i materiałów statycznych.

Usuwanie katalogu

Aby usunąć katalog:

Usunąć można jedynie pusty folder. Jeśli znajdują się w nim jakiekolwiek pliki lub inne katalogi, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że trzeba je najpierw usunąć.

Plik:Komunikat o usunięciu katalogu

Podgląd plików

Plik:Różne formaty plików - oznaczenie ikonami

Pliki graficzne w rozpoznawalnych formatach ilustrowane są miniaturkami. Pliki innych dokumentów ikoną sygnalizującą format pliku (DOC, PDF, XLS) lub ikoną sygnalizującą informacje. Pod miniaturą (albo symbolizującą plik ikoną) znajduje się nazwa pliku, ikony ołówka i kosza.

Ustawienie wskaźnika myszki nad miniaturą lub ikoną wyświetla w oknie kontekstowym szczegółowe informacje o dokumencie. Kliknięcie miniatury wyświetla obraz w naturalnych rozmiarach w dodatkowym oknie przeglądarki.

Upewnij się, że Twoje pliki mają poprawne rozszerzenia, zgodne z formatem obrazu lub dokumentu, który zawierają. Dzięki temu menedżer plików wyświetli bądź miniaturę obrazu w przypadku pliku graficznego bądź odpowiednią ikonę wskazującą format pliku.

Dobrym rozwiązaniem jest gromadzenie plików tego samego formatu w odrębnych katalogach.

Wczytywanie plików

Aby wczytać do biblioteki nowy plik:

Usuwanie plików

Aby usunąć plik, kliknij ikonę kosza pod obrazem pliku.

Plik:Usuwanie pliku

W okienku dialogowym potwierdź swą decyzję.

Plik:Potwierdzenie zamiaru usunięcia pliku

O powodzeniu operacji zostaniesz powiadomiony komunikatem.

Maksymalna wielkość plików, które można wczytać do Biblioteki mediów zależy od ustawień serwera dokonanych w pliku php.ini w zmiennej upload_max_filesize. Domyślnie wartość tej zmiennej wynosi zwykle 8MB, ale administratorzy często podwyższają ją np. do 16 MB. Pliki powyżej tego limitu nie będą wczytane. Jeśli wymagania witryny są większe, należy zwrócić się do administratora serwera o zwiększenie limitu. Administrator może jednak nie spełnić życzenia, bowiem nie na wszystkich serwerach możliwa jest zmiana limitu dla jednej witryny, a zwiększenie limitu dla wszystkich usługobiorców może nie wchodzić w rachubę.

Wczytywanie większych plików może również wymagać modyfikacji zmiennych:

 • post_max_siz - określa maksymalny rozmiar danych przesyłanych metodą POST, powinien być większy niż upload_max_file_size
 • max_execution_time - określa w sekundach maksymalny czas wykonywania skryptu, zanim działanie zostanie przerwane przez analizator. Chroni przed blokowaniem serwera przez źle napisane skrypty,
 • memory_limit - określa w bajtach maksymalną wielkość pamięci, którą skrypt może sobie przydzielić. Zapobiega zawłaszczeniu całej dostępnej pamięci serwera przez źle napisane skrypty.

Więcej o tych zmiennych znajdziesz w podręczniku PHP:

Generowanie URL dokumentów

Aby otrzymać URL pliku umieszczonego w Bibliotece mediów, potrzebny, by wstawić go w artykule z odnośnikiem do pliku:

W przypadku pliku dokumentu tekstowego otrzymasz np. taki kod:

<a href="http://witryna.com/images/doc/artykuly.rtf">Wstaw tutaj swój tekst</a>

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],