--=REKLAMA=--

Aktualizacja szablonów Joomla 1.0/Zaktualizuj plik templateDetails.xml

Z Joomla!WikiPL

Zaktualizuj plik templateDetails.xml

W pliku templateDetails.xml konieczne jest dokonanie co najmniej dwóch poprawek i jednego uzupełnienia:

 1. Zamień stronę kodową np. z <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> na <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. Zamień <mosinstall type="template" version="1.0.0"> na <install type="template" version="1.5"> oraz ostatnią linię z </mosinstall> na </install>
 3. Dodaj fragment definiujący pozycję modułów, np.
<positions>
	<position>topmenu</position>
	<position>left</position>
	<position>right</position>
</positions>

Ponadto plik templateDetails.xml można uzupełnić o o sekcję deklarującą parametry oraz - jeśli takie zostaną dołączone, pliku konfiguracyjnym .ini i plikach językowych.

Element główny: install zamiast mosinstall

Kosmetyczną, ale istotną jest również zmiana nazwy elementu głównego. W szablonach dla Joomla! 1.0 wszystkie elementy obejmował element główny <mosinstall>, w Joomla! 1.5 obejmuje element <install>, a składnia znacznika otwierającego jest następująca:

<install type="template" version="1.5">

W przypadku szablonu dla Joomla! 1.5 oba argumenty, zarówno type, jak i version są obowiązkowe. Próba instalacji szablonu, w którym w pliku templateDetails.xml nie zostanie określona w znaczniku <install> wersja Joomla! zakończy się niepowodzeniem i komunikatem: "Prawdopodobnie Twoje rozszerzenie zostało napisane dla starszej wersji Joomla!. Pomocne może być włączenie dodatku System - Spuścizna (Legacy Plugin)". W znaczniku <mosinstall>, w plikach szablonów dla Joomla! 1.0 argument version nie miał żadnego praktycznego znaczenia.

Uwaga: Brak argumentu version w znaczniku <install> powoduje jedynie błąd podczas instalacji szablonu. Jeśli jednak pliki szablonu umieścimy na serwerze za pomocą FTP, Joomla! 1.5 obsłuży szablon poprawnie także i wówczas, gdy argumentu version nie będzie.

Deklarowanie pozycji modułów

W szablonach dla Joomla! 1.5 deklarowanie pozycji modułów zostało przeniesione do pliku templateDetails.xml. Służy temu nowa sekcja pliku, tworzona znacznikiem <positions>, obejmującym znaczniki <position> deklarujące konkretne pozycje. Na przykład:

<positions>            
 <position>top</position>       
 <position>left</position>     
</positions>

Ponadto pozycje modułów są obsługiwane przez Joomla! bez względu na to, czy zostaną zadeklarowane w pliku templateDetails.xml. Aby umieścić pozycję modułów na liście pozycji możliwych do wykorzystania, wystarczy je wpisać bezpośrednio w polu otwierającym rozwijaną listę wyboru Pozycja modułu w edytorze dowolnego modułu.

Parametry szablonu

Fascynującą właściwością szablonów dla Joomla! 1.5 jest prosty sposób definiowania w pliku templateDetails.xml różnych parametrów konfiguracyjnych. Grupujemy je w elemencie params, umieszczając każdy między znacznikiem opisującym param oraz umieszczonymi wewnątrz nich – w niektórych przypadkach – elementami option z atrybutem value. Domyślne wartości parametrów przechowujemy w pliku params.ini, który - podobnie jak plik templateDetails.XML jest jednym z plików szablonu. Parametry można konfigurować na zapleczu w edytorze szablonu, a także "w locie", korzystając z Javascript.

Oto przykład deklaracji w pliku templateDetails.xml:

<params>
  <param name="colorVariation" type="list" default="white" label="Wersja kolorystyczna" description="Zaznacz domyślną wersję kolorystyczną ">
   <option value="">Domyślna</option>
   <option value="blue">Błękit</option>
   <option value="red">Czerwień</option>
   <option value="green">Zieleń</option>
  </param>
</params>

Znacznik <params> rozpoczyna, a znacznik </params> kończy sekcję definiującą dostępne opcje konfiguracyjne.

API Joomla! 1.5 udostępnia 21 typów parametrów, które można wykorzystać w projektowaniu szablonów. Możliwe jest również definiowanie nowych, własnych typów.

Deklaracja plików językowych

Joomla! 1.5 umożliwia lokalizację wszystkich elementów, także szablonów. Możliwe jest zarówno tłumaczenie napisów w plikach definiujących wygląd stron (index.php i innych), jak i w pliku konfiguracyjnym templateDetails.xml. Napisy w domyślnym języku oraz tłumaczenia deklarowane są w specjalnych plikach w formacie INI, a informację o plikach językowych dołączonych do szablonu umieszczamy w dwóch sekcjach:

 • sekcji <languages> w przypadku plików definiujących napisy wyświetlane na stronach witryny:
<languages>
  <language tag="en-GB">en-GB.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
  <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
</languages>
 • sekcji <languages> z atrybutem folder="admin" umieszczonej w sekcji <administration> w przypadku plików definiujących napisy wyświetlane na stronach zaplecza:

Albo o dołączonych do szablonu zaplecza:

<administration>
  <languages folder="admin">
   <language tag="en-GB">en-GB.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
   <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
  </languages>
</administration>


Poradnik:Szablony 1.5 - Spis treści

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],