--=REKLAMA=--

Aktualizacja szablonów Joomla 1.0/Zaktualizuj plik index.php

Z Joomla!WikiPL

Zaktualizuj plik index.php

 1. Zamień _VALID_MOS na _JEXEC
 2. Zamień $mosConfig_absolute_path na $this->baseurl
 3. Zamień $mosConfig_live_site na $mainframe->getCfg( 'live_site' )
 4. Zamień napisy nieprzetłumaczalne na napisy możliwe do lokalizacji. Na przykład, zastąp echo 'Witaj' na echo JText::_( 'Witaj' )
 5. Zamień odwołania do mosGetParam na odwołania do JRequest::getVar. Na przykład, zastąp $id = mosGetParam( $_REQUEST, 'id', 0 ); na $id = JRequest::getVar( 'id', 0 );
 6. Zamień mosShowHead(); na <jdoc:include type="head" />
 7. Zamień mosMainBody() na <jdoc:include type="component" />
 8. Zamień mosLoadModules( $position_name, $style ); na <jdoc:include type="modules" name=$position_name style=$style />
 9. Dodaj na początku obszaru przeznaczonego na treść główną instrukcję wyświetlającą komunikaty: <jdoc:include type="message" />
 10. Zastąp konstrukcje <?php if (mosCountModules('pozycja')) { ?>...kod...<?php } ?> na konstrukcje <?php if($this->countModules('pozycja')) : ?>...kod...<?php endif; ?>
 11. Zastąp konstrukcje <?php if (mosCountModules('pozycja1') || mosCountModules('pozycja2')) { ?>...kod...<?php } ?> na konstrukcje <?php if ($this->countModules( 'pozycja1 or pozycja2' )) : ?>...kod...<?php endif; ?>Poradnik:Szablony 1.5 - Spis treści

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],