--=REKLAMA=--

Aktualizacja szablonów Joomla 1.0/Przemieść patTemplate

Z Joomla!WikiPL

W Joomla 1.0 skrypty patTemplate znajdowały się w katalogu /includes/patTemplate/, a odwołanie do nich miało postać:

require_once($mosConfig_absolute_path.'/includes/patTemplate/patTemplate.php');

W Joomla 1.5 znajdują się w katalogu /libraries/patTemplate/, a odwołanie do nich może mieć postać

jimport('pattemplate.patTemplate');Poradnik:Szablony 1.5 - Spis treści

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],