--=REKLAMA=--

Akeeba Backup/Tabele z wielu baz danych

Z Joomla!WikiPL

W wersji Akeeba Backup Pro dysponujemy także możliwością sporządzania kopii zapasowych innych baz danych, niż tylko tabele głównej bazy danych witryny. Jest to niezwykle użyteczna opcja w przypadku integracji Joomla! z innymi aplikacjami, np. obsługującymi forum, CRM czy innych, których dane składowane są w odrębnych bazach.

Tabele z wielu baz danych

Aby dodać bazę danych, którą chcemy zarchiwizować w kopii zapasowej, klikamy ikonę ze znaczkiem plus ( Akeeba tabela ikona7.png ), a następnie podajemy niezbędne dane dostępowe:

Dane dostępowe do bazy danych

  • Sterownik bazy danych: wybieramy mysql lub mysqli
  • Nazwa serwera bazy danych: zwykle localhost
  • Port serwera bazy danych: wpisujemy, gdy inny niż domyślny albo - jeśli domyślny - pozostawiamy pole niewypełnione
  • Użytkownik: nazwa konta użytkownika posiadającego prawa dostępu do bazy
  • Hasło użytkownika: hasło użytkownika posiadającego prawa dostępu do bazy
  • Nazwa bazy danych
  • Przedrostek nazw tabel

Poprawność konfiguracji można sprawdzić za pomocą przycisku Test połączenia. O wyniku testu zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem.

Po dodaniu bazy możliwe jest wykluczanie tabel, jak w przypadku głównej bazy danych witryny.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],