--=REKLAMA=--

Akeeba Backup/Odtwarzanie witryny - instalacja witryny z kopii

Z Joomla!WikiPL

Sprządzoną za pomoca Akeeba Backup kopię witryny możemy wykorzystać w różnych celach. Najczęściej zechcemy użyć jej do odtworzenia witryny, która uległa awarii, albo do odtworzenia witryny testowej na serwerze lokalnym lub zdalnym. Możłiwe, że posłuży też do instalacji nowej witryny.

Plik archiwum kopii zapasowej może zawierać pełną kopię witryny lub jej wybrane elementy - zależnie od dokonanych wcześniej ustawień (wykluczenia plików, katalogów, tabel bazy danych).


Teoretycznie, wszystko, czego potrzebujesz, aby przywrócić swoją witrynę, to właśnie plik lub komplet plików kopii zapasowej, czyli archiwum kopii zapasowej. Zawiera ono bowiem i system plików witryny, i bazę danych, i skrypt, który automatycznie rekonfiguruje Joomla! w nowym środowisku.

Aby jednak przywrócić witrynę z archiwum kopii zapasowej, trzeba je wcześniej rozpakować.

Istnieją trzy sposoby, by to zrobić.

Sposób pierwszy - użyj WinZip lub PKZIP

Jeśli dysponujesz archiwum w formacie ZIP, wystarczy użyć ulubionego archiwizera. Ale…

Trzeba jednak pamiętać, że niektóre popularne darmowe archiwizery, takie jak 7-zip czy linuksowy „unzip” mogą nie obsługiwać podzielonych archiwów i komunikować, że pliki archiwum są uszkodzone. Dlatego zalecane jest korzystanie z takich narzędzi, jak WinZip czy PKZIP dla Windows.

Po wyodrębnieniu plików wystarczy je przenieść do miejsca, w którym będziemy odtwarzać witrynę i uruchomić skrypt instalacyjny, wpisując w przeglądarce adres:

http://www.twoja-domena.roz/installation/index.php.

Sposób drugi - użyj Akeeba eXtract Wizard

Jeśli używasz archiwów w formacie JPA lub JPS albo nie dysponujesz odpowiednim programem do wyodrębnienia plików z archiwum ZIP, projektant Akeeba Backup udostępnia darmowy pakiet Akeeba eXtract Wizard w wersjach dla Windows, Linux i Mac OS. Narzędzie instalujemy w swoim komputerze i wyodrębniamy pliki, jak za pomocą innych narzędzi tego typu.

Trzeci sposób - użyj skrypu Akeeba Kickstart

Akeeba Kickstart to skrypt, który umożliwia rozpakowanie archiwum kopii zapasowej bezpośrednio na serwerze. To bardzo wygodne narzędzie skraca czas przenoszenia archiwum kopii zapasowej na serwer co najmniej o połowę.

Kickstart został zaprojektowany tak, by po rozpakowaniu archiwum uruchomić skrypt instalacyjny, a po odtworzeniu witryny usunąć z serwera niepotrzebne pliki - katalog instalacyjny, plik archiwum kopii zapasowej i pliki samego Kickstart.

Wiele osób uznaje Akeeba Kickstart za skrypt odtwarzający witrynę, ale to mylne przekonanie. Kickstart jest zintegrowanym z Akeeba Backup narzędziem rozpakowywania archiwum na serwerze. Niczym więcej.

Porada Porada
Jeśli masz wykupioną subskrypcję AkeebaPro lub AkeebaDeLuxe, możesz skorzystać z Akeeba Kickstart Proffesional zamiast podstawowego wydania Akeeba Kickstart Core.

Główna różnica między obu skryptami polega na tym, że Akeeba Kickstart Professional pozwala importować pliki bezpośrednio z Amazon S3 bez konieczności pobierania ich na komputer i przesyłania na serwer, co pozwala zaoszczędzić nieco czasu. To jeszcze jeden powód, aby skorzystać z wersji profesjonalnej Akeeba Backup.

Przygotowanie do odtworzenia witryny

Przed rozpoczęciem procesu odtwarzania witryny konieczne może być stworzenie bazy danych, jeśli witryna odtwarzana jest na innym serwerze, albo zanotowanie informacji o połączeniu z bazą danych, gdy odtwarzamy witrynę w tej samej lokalizacji.

Jeśli odtwarzasz witrynę na lokalnym serwerze testowym działającym w oparciu o oprogramowanie XAMPP, WAMP czy JAMP, instalator potrafi sam utworzyć potrzebną bazę danych.

Odtwarzając witrynę w innym miejscu, niż dotychczasowe, będziesz potrzebować następujących informacji o połączeniu z bazą danych:

  • Serwer bazy danych: zazwyczaj jest to localhost, ale należy się upewnić, czy nie należy podać adresu serwera w innej formie (np. IP)
  • Nazwa bazy danych: nazwa bazy danych, do której zostaną przywrócone tabele z danymi witryny. Jeśli na serwerze korzystamy z programów typu cPanel lub Plesk, należy pamiętać, że nazwy baz danych poprzedzane są przedrostkiem wskazującym na nazwę konta. Jeśli np. nazwa konta to joomla, a baza danych nazywa się baza, to pełna nazwa bazy danych brzmi joomla_baza.
  • Nazwa użytkownika: nazwa konta użytkownika bazy danych. Podobnie jak w przypadku nazw baz danych na serwerach z programami obsługi konta typu cPanel, nazwa użytkownika może być poprzedzona przedrostkiem wskazującym na właściciela konta, np. joomla_uzytkownik
  • Hasło użytkownika bazy danych
  • Przedrostek nazw tabel: Można użyć dowolnego przedrostka, niekoniecznie takiego, jak w bazie źródłowej. Przedrostek powinien składać się z 3-5 liter i znaku podkreślenia. Wcześniej warto sprawdzić, czy w bazie danych nie są przechowywane jakieś tabele obsługujące inne aplikacji albo tabele archiwalne, aby ich nie nadpisać odtwarzanymi tabelami.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],