--=REKLAMA=--

APC Cache

Z Joomla!WikiPL

Co to jest APC?

APC (Alternative PHP Cache) jest systemem przechowywania w pamięci podręcznej kodu operacyjnego PHP. Został opracowany przez Daniela Cowgilla oraz Gorge'a Schlossnagle'a i wydany przez firmę Community Connect. Po ukazaniu się PHP5 Yahoo! dostosowało kod APC do nowych mechanizmów Zend'a. Działanie pakietu polega na pobieraniu ze środowiska wykonawczego skompilowanego kodu PHP i zapisywaniu go w pamięci. Przy każdym żądaniu skryptu APC sprawdza najpierw, czy nie jest dostępna jego skompilowana postać, a powtórna kompilacja i wykonanie skryptu z dysku następuje tylko wtedy gdy w pamięci nie ma potrzebnych danych. Pozwala to na kilkakrotny wzrost wydajności.

Zobacz więcej

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],