--=REKLAMA=--

ACL w Joomla/Ustawienia dostępu gości

Z Joomla!WikiPL

Dostęp gości tylko do pozycji menu i modułów

Nowe wersje Joomla umożliwiają stworzenie poziomu dostępu przeznaczonego tylko dla gości witryny (czyli niezalogowanych). Poniższy przykład objaśnia, jak można skorzystać z tej nowej własności

  1. Utwórz nową grupę użytkowników, nazywając ją "Goście". Uczyń ją grupą potomną grupy wszystkich (publicznej), jak widać poniżej. ACL poradnik guest 01.png
  2. Utwórz nowy poziom dostępu i nazwij go "Goście", przypisz uprawnienia tego poziomu tylko grupie "Goście", jak widać poniżej.ACL poradnik guest 02.png
  3. Wyedytuj poziom dostępu Powszechny (wszyscy) i dodaj doń grupę "Goście", jak przedstawiono poniżej.ACL poradnik guest 03.png
  4. Przejdź na stronę Użytkownicy -> Użytkownicy -> Opcje -> Komponent i zmień domyślną wartość Publiczna na Goście, jak pokazano poniżej.ACL poradnik guest 04.png

Teraz, gdy przypiszesz pozycji menu, modułowi bądź innemu obiektowi poziom dostępu "Goście", będą one widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych. Przykładowo, jeśli stworzysz nową pozycję menu z przypisanym poziomem dostępu Goście, jak widać poniżej:

ACL poradnik guest 05.png

to pozycja ta będzie widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],